Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei
Licznik odwiedzin
Darmowy licznik odwiedzin
 

KOMUNIKAT z dnia 12.06.2024 r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU KRAJOWEGO OZZ SOK


W dniu 11.06.2024 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego OZZ SOK. Głównymi tematami poruszonymi na spotkaniu były sprawy bieżące dotyczące naszej organizacji, omówienie zagadnień finansowych, czy też kwestii dotyczących podwyżki wynagrodzeń, która ma wejść w życie 1 lipca br.

W tym miejscu należy wspomnieć, że w tym samym czasie w Komendzie Głównej SOK odbyło się spotkanie z Kierownictwem Straży Ochrony Kolei właśnie na temat szczegółów wprowadzanych podwyżek. Nasz związek reprezentował na nim Z-ca Przewodniczącego Roman Przegendza.

W trakcie trwania posiedzenie Zarządu Krajowego gościliśmy Pana Jarosława Garstkę – Komendanta Głównego SOK. W czasie dyskusji omówione zostały nurtujące formację problemy. Dotyczyły one głównie zatrudnienia, systemu szkoleń w SOK, planowanych zakupów wyposażenia dla f-szy oraz przyszłością naszej Służby w kontekście otaczających nas zagrożeń.

Obrady Zarządu Krajowego prowadził Przewodniczący Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 22.05.2024 r.

POROZUMIENIE W SPRAWIE PODWYŻEK


W dniu 22.05.2024 r. w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Piotrem Wyborskim. W jego trakcie dyskutowano o planowanej podwyżce wynagrodzeń w roku 2024.

OSIĄGNIĘTO POROZUMIENIE.
Średnia kwota podwyżki od 1 lipca będzie wynosić 500 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, co statystycznie średnio na jednego pracownika w Spółce wraz z pochodnymi wynosi 756 zł ogółem. Minimalna wysokość podwyżki to 200 zł, zaś maksymalny wzrost wynagrodzenia to 700 zł.

W spotkaniu uczestniczył Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK Roman Przegendza.KOMUNIKAT z dnia 15.05.2024 r.

Podwyżki 2024 – coraz bliżej porozumienia.


Dziś w siedzibie Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się kolejne w tym roku spotkanie dotyczące podwyżki wynagrodzeń. W rozmowach z Prezesem Zarządu uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych działających w naszej Spółce.
Kolejna runda rozmów przyniosła propozycje nowych rozwiązań. Tym razem strona związkowa po wysłuchaniu argumentów Pracodawcy i stając na stanowisku, że stabilność ekonomiczna, możliwości finansowe oraz perspektywa rozwoju przedsiębiorstwa są bardzo ważne dla obydwu stron, zaproponowała następujące kwoty wzrostu wynagrodzeń:
- 590 zł od 1 lipca lub
- 600 zł od 1 sierpnia w wynagrodzeniu zasadniczym dla każdego zatrudnionego.
Pracodawca tej propozycji nie odrzucił, jednak poprosił o niezbędny czas na przeprowadzenie konsultacji. Mamy nadzieję, że jeszcze w maju br. dojdzie do porozumienia. Kolejne spotkanie 22 maja 2024r.
W dzisiejszych negocjacjach OZZ SOK reprezentował Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krajowego Roman Przegendza.KOMUNIKAT z dnia 18.04.2024 r.

Spotkanie z Komendantem Głównym SOK


18 kwietnia 2024r. w Komendzie Głównej SOK miało miejsce spotkanie organizacji związkowych z nowym Komendantem Głównym SOK Panem Jarosławem Garstką.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, omówiono ogólną sytuację naszej formacji, kierunki jej rozwoju i plany na najbliższy czas. Pan Komendant Główny zadeklarował chęć współpracy oraz wsłuchiwanie się w głos funkcjonariuszy I pracowników SOK.
Biorący udział w spotkaniu przedstawiciele związków zawodowych z otwartością przyjęli te deklaracje, równocześnie wyrażając chęć do współdziałania.
Nowemu Kierownictwu Komendy Głównej SOK życzymy powodzenia w realizacji działań mających na celu rozwój naszej Służby.
OZZ SOK reprezentował Przewodniczący Zarządu Krajowego Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 17.04.2024 r.

Podwyżki 2024 – kolejna tura rozmów.


Pragniemy poinformować, że 17 kwietnia br. odbyło się w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. drugie spotkanie dotyczące podwyżki wynagrodzeń w roku 2024.
Niestety tym razem również nie osiągnięto wyczekiwanego porozumienia.
Pracodawca zaproponował wzrost wynagrodzenia o 300 zł. Propozycja związków zawodowych to nie mniej niż 800 zł na jednego zatrudnionego.
Poniżej zamieszczamy pismo skierowane przez organizacje związkowe do Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Kolejne spotkanie zaplanowano na 15 maja 2024 roku.

1
KOMUNIKAT z dnia 17.04.2024 r.

Spotkanie z Kierownictwem Komendy Głównej SOK


Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2024 roku w siedzibie Komendy Głównej SOK odbędzie sie spotkanie Kierownictwa KG SOK z przedstawicielami organizacji związkowych. Zasadniczym celem spotkania będzie omówienie spraw bieżących.
OZZ SOK będzie reprezentował Przewodniczący Zarządu Krajowego Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 16.04.2024 r.

Nowy Komendant Główny SOK


Informujemy, że dnia 16 kwietnia 2024 r. na stanowisko Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei został powołany Pan Jarosław Garstka.
Stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego SOK objął ponownie Pan Paweł Boczek.KOMUNIKAT z dnia 06.04.2024 r.

Podwyżki 2024 – zaproszenie na spotkanie.


Już 17 kwietnia br. w siedzibie Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbędzie się spotkanie z Prezesem Zarządu Panem Piotrem Wyborskim. Jest to kontynuacja negocjacji w sprawie planowanej podwyżki wynagrodzeń w roku 2024.
W rozmowach będzie oczywiście uczestniczył Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei.
Szczegóły i kluczowe informacje będziemy przekazywać jak zawsze szybko i rzetelnie. Zachęcamy do śledzenia naszej strony.KOMUNIKAT z dnia 06.04.2024 r.

Posiedzenia Komisji Socjalnej w II kwartale br.


Informujemy, że najbliższe trzy posiedzenia Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędą się:
- 24 kwietnia,
- 22 maja oraz
- 26 czerwca 2024 roku.
1KOMUNIKAT z dnia 27.03.2024 r.

Podwyżki 2024 – pierwsza runda rozmów.


27 marca 2024 roku w siedzibie Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie dotyczące podwyżki wynagrodzeń. W rozmowach z Prezesem Zarządu uczestniczyli przedstawiciele organizacji związkowych działających w naszej Spółce.
Jak to zazwyczaj bywa, początek takich negocjacji to przedstawienie własnych propozycji i wstępna ich ocena przez drugą stronę.
W czasie dzisiejszych obrad Pracodawca zaproponował kwotę brutto wynoszącą 252 zł średnio dla pracownika. Jak można przypuszczać, strona związkowa wykazała daleko idący dystans do tej propozycji, jednocześnie proponując aby kwota ta wynosiła minimum 900 zł.
W przeprowadzonej dyskusji pojawił się szeroki wachlarz argumentów.
Pracodawca wskazał szybkie tempo spadającej inflacji, zaś Partner społeczny podniósł kwestie podwyższenia kosztów życia, powrotu od 1 kwietnia br. 5% stawki VAT na żywność, czy też możliwych wzrostów opłat za energię elektryczną w drugiej połowie 2024 roku.
W trakcie dyskusji poruszono również kwestię podwyższenie kwoty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy. Przypominamy, że od 1 marca 2023r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzował wysokość w/w ekwiwalentu dla emerytów kolejowych do wartości rynkowej za 1 tonę węgla. W związku z powyższym zwrócono się z prośbą o podjęcie stosownych działań zmierzających do podwyższenia tego składnika naszych wynagrodzeń.
Kolejne spotkanie w kwestii podwyżek zaplanowano na 17 kwietnia br.
W dzisiejszych negocjacjach OZZ SOK reprezentowali: Przewodniczący Zarządu Krajowego Mariusz Miazga oraz Z-ca Przewodniczącego Roman Przegendza.KOMUNIKAT z dnia 22.03.2024 r.

Spotkanie z Prezesem Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


W dniu 22 marca 2024 roku w siedzibie Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Pana Piotra Wyborskiego, Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych Pana Dariusza Bielasa, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Pani Magdaleny Jończyk oraz Komendanta Głównego SOK Pana Pawła Boczka z przedstawicielami organizacji związkowych działających w Straży Ochrony Kolei.
Spotkanie przebiegło na konstruktywnej, merytorycznej dyskusji. Omówiono sprawy związane z koniecznością zwiększenia zatrudnienia, wygaśnięciem sporu zbiorowego w jaki weszły z Kierownictwem KG SOK niektóre związki zawodowe oraz przyszłością formacji w strukturach Spółki, która na dzień dzisiejszy pozostaje niezmiennym faktem. W sposób szczególny podkreślono szeroki zakres zadań jaki SOK ma do wykonania, dyskutowano nad jak najlepszym i efektywnym wykorzystaniem formacji i koniecznością wspólnego dialogu.
Kolejne spotkanie przedstawicieli Pracodawcy z Partnerem społecznym zaplanowano na początek maja.
Naszą organizację reprezentowali Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK Mariusz Miazga oraz Z-ca Przewodniczącego Bartosz Iwasieczko.KOMUNIKAT z dnia 21.03.2024 r.

Spotkanie w Komendzie Głównej SOK.


Dziś w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie odbyło się spotkanie Kierownictwa KG SOK z przedstawicielami organizacji związkowych. Nasz związek reprezentował Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK Roman Przegendza.
Była to cykliczna narada w ramach tzw. dialogu społecznego. Omówiono najbardziej palące kwestie dotyczące SOK, w tym perspektywy jakie rysują się dla naszej formacji, kwestię posiłków profilaktycznych oraz liczne sprawy bieżące.
Wstępnie uzgodniono wspólne stanowisko co do nurtującego nasze funkcjonariuszki i funkcjonariuszy problemu posiłków profilaktycznych. Szczegóły pojawią się niebawem – jak tylko otrzymamy stosowną treść dokumentu. Jest to o tyle ważna kwestia, że chcemy być jak najbardziej rzetelni i precyzyjni w przedstawieniu wypracowanego stanowiska, tak aby nie doszło do jakichś błędnych interpretacji.
Przypominamy również, że jutro tj. 22.03.2024r. odbędzie się spotkanie z Prezesem Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. To ważne wydarzenie będzie dedykowane naszej przyszłości, przyszłości Straży Ochrony Kolei.
Proszę śledzić naszą stronę – stosowne, merytoryczne w swej treści komunikaty będziemy umieszczać na bieżąco.KOMUNIKAT z dnia 15.03.2024 r.

Spotkanie w ramach dialogu społecznego.


W dniu 21 marca 2024 r. w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie odbędzie się spotkanie Kierownictwa KG SOK z przedstawicielami organizacji związkowych.
Jest to cykliczne spotkanie w ramach tzw. dialogu społecznego, czyli całokształcie wzajemnych relacji między związkami zawodowymi, a przedstawicielami pracodawcy. Celem spotkań w ramach tej formuły jest kształtowanie wzajemnych stosunków zawodowych i warunków pracy. Podstawowymi zasadami dialogu społecznego są niezależność i równowaga stron, zasada wzajemnego zaufania i dążenie do kompromisu.
Naszą organizację będzie reprezentował Z-ca Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK Roman Przegendza.KOMUNIKAT z dnia 14.03.2024 r.

Spotkanie dotyczące Straży Ochrony Kolei.


W dniu 22 marca 2024 r. w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie odbędzie się spotkanie Prezesa Zarządu Pana Piotra Wyborskiego z przedstawicielami organizacji związkowych.
Zasadniczym tematem tego spotkania będzie bieżąca sytuacja oraz kierunki rozwoju STRAŻY OCHRONY KOLEI. Jest to kolejne spotkanie, w którym będziemy mogli przedstawić rolę naszej Formacji w zapewnieniu bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz to, jak widzimy perspektywy działania SOK.
W powyższym spotkaniu będzie uczestniczył Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK Mariusz Miazga oraz Z-ca Przewodniczącego Bartosz Iwasieczko


KOMUNIKAT z dnia 12.03.2024 r.

Spotkanie w sprawie podwyżek.


W dniu 27.03.2024 r. w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu Panem Piotrem Wyborskim.
Zasadniczym tematem spotkania będzie kwestia wdrożenia w Spółce podwyżki wynagrodzeń w roku 2024.
W powyższym spotkaniu będzie uczestniczył Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK Mariusz Miazga oraz Z-ca Przewodniczącego Roman Przegendza.

O szczegółach rozmów poinformujemy w odrębnym komunikacie.

1KOMUNIKAT z dnia 8 marca 2024r.

W dniach 6 - 8 marca br. odbył się Zarząd Krajowy OZZ SOK.
Kolejny raz gościnne progi Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku przywitały przedstawicieli naszego związku. Wśród wielu poruszanych tematów istotnych dla naszej organizacji były te dotyczące planowanych na 2024 rok wydatków, działalności Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy, inicjatyw planowanych na najbliższy rok oraz szeregu spraw bieżących, wymagających konkretnych działań.
Dyskutowano oczywiście o przyszłości Straży Ochrony Kolei, jej dalszym funkcjonowaniu w zmieniającej się architekturze bezpieczeństwa i roli jaką przyjdzie jej pełnić.
Spotkaniu towarzyszyła piękna wiosenna pogoda, która sprzyjała pozytywnej atmosferze.
Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność, merytoryczne uwagi oraz gorącą dyskusję.


1SPOTKANIE W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym pismem, dotyczącym spotkania z Podsekretarzem Stanu Panem Piotrem Malepszakiem - odpowiedzialnym w Ministerstwie Infrastruktury za transport kolejowy.


1
MOŻEMY POMÓC

Początek roku to czas naszych rozliczeń z urzędem skarbowym. To również czas kiedy praktycznie bez żadnego wysiłku, bez dodatkowych obciążeń możemy pomóc.
Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na wsparcie tych dwojga wspaniałych Ludzi, którzy potrzebują środków do walki z chorobą.

W imieniu Mariusza, Izabeli oraz Ich najlbliższych bardzo dziękujemy.


1

1
KOMUNIKAT z dnia 01.02.2024 r.

Nowa podstawa kwoty nagrody jubileuszowej w 2024 roku.


Informujemy, że Decyzją Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w roku 2024 podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej stanowi kwota 4 332,70 zł.
Wysokość tej kwoty stanowi średnie wynagrodzenie zasadnicze w IV kwartale ubiegłego roku w naszej Spółce.KOMUNIKAT z dnia 30.01.2024 r.

Posiedzenie Branży Transport OPZZ


Informujemy, że w dniu 30.01.2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Branży Transport Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.
Jednym z zaproszonych gości był podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Przemysław Koperski.
Wśród omawianych tematów dominowały przede wszystkim te, które dotyczą problemów i spraw wymagających podjęcia działań w poszczególnych sektorach branży transportowej.
OZZ SOK reprezentował Przewodniczący Zarządu Krajowego Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 26.01.2024 r.

Wybory Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy
w Komendzie Regionalnej SOK w Opolu.


Informujemy, ze w dniu 11.01.br. odbyły się w Komendzie Regionalnej SOK w Opolu wybory Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy. Do wyborów na funkcję OSIP zgłosiła się jedna kandydatka. W związku z powyższym organizacje związkowe biorące udział w spotkaniu podjęły jednogłośną decyzję o głosowaniu tajnym na podstawie zapisów Regulaminu Wyborów o Sposobie i Wyborze OSIP w IOK Opole. Decyzją głosujących Oddziałowym Społecznym Inspektorem Pracy została Pani Angelika Skoczyńska.
Serdecznie gratulujemy i życzymy konsekwencji w działaniu i wytrwałości w sprawowaniu tej ważnej społecznej służby.
W tym miejscu warto przypomnieć, że zadaniem społecznej inspekcji pracy jest monitorowanie oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także ochrona uprawnień pracowników według przepisów prawa. Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładzie, bez względu na to, czy członkowie inspekcji należą do związków zawodowych, czy nie.KOMUNIKAT z dnia 10.01.2024 r.

Zamieszczamy poniżej nasze stanowisko w sprawie wejścia w spór zbiorowy z Kierownictwem Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, niektórych organizacji związkowych działających w SOK.

Zachęcamy do zapoznania się z tym pismem i zastanowienia się, w którym kierunku powinna zmierzać nasza Służba.


1


1KOMUNIKAT z dnia 14.12.2023 r.

Informujemy, że w związku z powołaniem Pana Dariusza Klimczaka na urząd Ministra Infrastruktury, wystosowaliśmy wraz z innymi organizacjami związkowymi stosowne pismo.


1
KOMUNIKAT z dnia 30.11.2023 r.

Nowy Zarząd Oddziałowy OZZ SOK.


Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei rośnie w siłę i poszerza swoje regionalne struktury.

W dniu 29 listopada 2023 roku odbył się Zjazd Wyborczy Zarządu Oddziałowego OZZ SOK w Poznaniu.
Tym samym została powołana do życia nowa komórka w strukturze organizacyjnej naszego Związku.

Zarząd Oddziałowy w Poznaniu zaczyna działalność w następującym składzie:
- Arnold Sądej - Przewodniczący
- Karol Kucharski – z-ca Przewodniczącego
- Maciej Darzecki – z-ca Przewodniczącego
- Artur Spychała – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Przemysław Ziółkowski – członek Komisji Rewizyjnej
- Tomasz Jankowski - członek Prezydium.

Nowemu Zarządowi życzymy skuteczności w działaniu i efektywnej pracy w nadchodzącej kadencji.KOMUNIKAT z dnia 22.11.2023 r.

Decyzja Komisji Socjalnej.


Pragniemy poinformować, że w dniu 22.11.2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Podjęto decyzję o wsparciu finansowym na Święta wynoszącym odpowiednio do zarobków: 350 zł, 380 zł oraz 410 zł.
Środki te zostaną wypłacone w wynagrodzeniu za miesiąc listopad 2023 r.KOMUNIKAT z dnia 21.11.2023 r.

105 rocznica powołania Straży Ochrony Kolei.


W dniu 21 listopada 2023 roku miały miejsce obchody 105 rocznicy powołania naszej Służby. Przed południem w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei, sprawowana była w Katedrze Polowej Msza Św., której przewodniczył abp Józef Michalik, arcybiskup-senior Archidiecezji Przemyskiej. Przed błogosławieństwem ks. płk SG Zbigniew Kępa - kapelan naszej Formacji, poinformował o odznaczeniu Komendanta Głównego SOK Józefa Hałyka, medalem Gloria intrepidis et animi promptis. Komendant Główny podziękował za odznaczenie, a także opiekę duszpasterską kapelanów oraz sprawowaną Eucharystię w intencji Formacji. Po błogosławieństwie i odprowadzeniu sztandaru SOK abp Józef Michalik, Komendant Józef Hałyk oraz koncelebransi złożyli kwiaty w Kaplicy Pamięci pod tablicą upamiętniającą funkcjonariuszy naszej Formacji.
Następnie w Pałacu Prymasowskim odbyły się Centralne Obchody Święta Straży Ochrony Kolei.

W uroczystości uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą.
Pan Prezydent podziękował funkcjonariuszom za służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli i Rzeczpospolitej, zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa i w czasie trwającej wojny na Ukrainie. Wskazał, że Straż Ochrony Kolei to najstarsza służba dbająca o bezpieczeństwo i porządek publiczny. – "Została ustanowiona przez Marszałka Józefa Piłsudskiego zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości – 18 listopada 1918 roku – po to, by pilnować porządku w ruchu kolejowym, jako Straż Kolejowa". Prezydent podkreślił, że Straż Ochrony Kolei to dziś 3 tys. osób, w tym 400 kobiet. – "To służba, która zajmuje się ochroną i dbaniem o porządek na 18 tys. km linii kolejowych w Polsce, w dziesiątkach miejsc na obszarze całego kraju. To ogromnie ważne zadanie" – zaznaczył.

W trakcie uroczystości Prezydent RP wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei.
Wśród odznaczonych znaleźli się również członkowie naszego Związku:
-st. przod. Zbigniew Marciszewski oraz
-st. przod. Henryk Zieliński.

Odznaczonym składamy serdeczne gratulacje.
Zachęcamy również do obejrzenia relacji z uroczystości.
105 rocznica powołania SOKKOMUNIKAT z dnia 20.11.2023 r.

Spotkanie w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


W dniu 20.11.2023 r. w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.

Poinformowano, że pracownicy PKP PLK S.A. w wynagrodzeniu za listopad br. otrzymają 700 zł + dodatkowe 600 zł brutto dla osób pracujących powyżej 1 roku.
Z okazji Święta Kolejarza zostanie wypłacona zgodnie z zapisami ZUZP kwota około 700 zł. W trakcie spotkania omówiono również aktualną sytuację Spółki.

W powyższym spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 17.11.2023 r.

Święto Kolejarza 2023.


W dniu 13 listopada 2023 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, podczas obchodów Dnia Kolejarza, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Minister Andrzej Dera, wręczył, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe.
Pan Minister, wręczył także Medale Za Długoletnią Służbę, nadane, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości.
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei reprezentował Przewodniczący Zarządu Krajowego Mariusz Miazga.

Zachęcamy również do przeczytania zamieszczonego poniżej listu Prezydenta RP oraz obejrzenia zdjęć z Gali.
Święto Kolejarza 2023KOMUNIKAT z dnia 27.10.2023 r.

WSPÓLNE STANOWISKO ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH.


W dniu 26.10.2023 roku Przewodniczący organizacji związkowych działających w naszej formacji:

- Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” SOK,
- Rady Branżowej Straży Ochrony Kolei,
- Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei,

podpisali wspólne oświadczenie. Poniżej przedstawiamy jego całą treść:

„Szanowni Funkcjonariusze i Pracownicy Straży Ochrony Kolei,
w ostatnim czasie w Straży Ochrony Kolei normą stały się bezpodstawne ataki godzące w formację i niosące negatywne skutki dla funkcjonariuszy i pracowników SOK. Te niezrozumiałe działania i próby wprowadzenia chaosu oraz dezinformacji podejmują Panowie Przewodniczący Związków: Agrounia Pracownicza w SOK, ZZ Kolejarzy Dolnośląskich, NSZZ Funkcjonariuszy SOK, ZZ SOK Rzeczpospolitej, ZZ Kontra i NSZZ „Solidarność” 80. Co kuriozalne Panowie Ci reprezentując zaledwie niewielki procent pracowników i funkcjonariuszy SOK uzurpują sobie prawo do wypowiadania się w imieniu całej formacji.
Przechodząc do konkretów: Jaskrawym przykładem takich działań było, między innymi zgłoszenie uwag do rozporządzeń dotyczących organizacji SOK oraz zmiany umundurowania funkcjonariuszy SOK. To zamierzone i celowe działanie unicestwiło kilkuletnie wysiłki mające na celu wprowadzenie przepisów gwarantujących poprawę komfortu służby i prestiżu funkcjonariuszy SOK oraz wzmocnienia podstaw prawnych funkcjonowania formacji.
Co najważniejsze, związki które rzekomo reprezentują swoich członków zakwestionowały propozycję wprowadzenia tak oczekiwanych przez wszystkich funkcjonariuszy SOK stopni służbowych.
W dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się o kolejnym „sukcesie” naszych kolegów związkowców. Funkcjonariusze SOK zostali pozbawieni prawa do posiłków profilaktycznych, które otrzymywali od niepamiętnych czasów. Działania ww. Panów Przewodniczących w pierwszej kolejności zmusiły pracodawcę do rozwiązania umowy z firmą dostarczającą posiłki, a w ramach procedury przetargowej nie udało się wyłonić nowej firmy, która spełniałaby odpowiednie kryteria. Następnie - na skutek nasyłania kolejnych kontroli PIP do zakładu pracy przez ww. organizacje związkowe, Pracodawca przeprowadził badania wydatku energetycznego dla poszczególnych stanowisk funkcjonariuszy SOK, zgodnie z rekomendacją kontrolujących. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że w wyniku wprowadzenia nowych środków technicznych i zmian w organizacji służby, wydatek energetyczny przeciętnego funkcjonariusza pracującego aktywnie w terenie nie spełnia minimalnego kryterium wymaganego przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
Tak więc aktualnie znaleźliśmy się w sytuacji, gdy posiłki profilaktyczne odchodzą do przeszłości, a kierujący ww. związkami zawodowymi mogą sobie pogratulować „mistrzowskiej zagrywki”, w której przegrali wszyscy funkcjonariusze! A wystarczyłaby tylko chwila cierpliwości, aby firma dostarczająca posiłki przezwyciężyła chwilowe trudności i przywrócona by została płynność dostaw.
W obliczu przedstawionych powyżej faktów apelujemy do Was funkcjonariusze i pracownicy SOK – Zastanówcie się komu dajecie mandat do reprezentowania Waszych interesów? Wasza świadoma przynależność związkowa, ma ogromne znaczenie dla formacji i Waszej przyszłości zawodowej."KOMUNIKAT z dnia 21.10.2023 r.

NOWE WŁADZE OZZ SOK.


W dniach 18-20 października 2023 roku w Pucku odbył się VIII Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei. Trzy dni wytężonej pracy zaowocowały wieloma zmianami.

Bez wątpienia najważniejszą z nich były wybory nowych władz naszego związku.
Na kolejną kadencję wybrano kierownictwo OZZ SOK w następującym składzie:
- Mariusz Miazga – Przewodniczący Zarządu Krajowego,
- Roman Przegendza – z-ca Przewodniczącego,
- Bartosz Iwasieczko – z-ca Przewodniczącego,
- Wojciech Mnich – Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej,
- Wojciech Bocian, Agata Lasek, Wiesław Łasiński, Krzysztof Małachowski, Arkadiusz Starzyk - członkowie Prezydium.

Nowy Przewodniczący, kolega Mariusz Miazga, w swoim wystąpieniu podsumował ostatni okres działalności naszej organizacji. Podkreślił, że OZZ SOK mimo kilku lat pandemii, wojny w Ukrainie, czy wielu innych trudności i problemów, zwiększył ilość członków. W tej chwili ufa nam ponad 400 funkcjonariuszy i pracowników.
Kolega Przewodniczący wskazał, że zintensyfikowano naszą aktywność z pracodawcą, o czym świadczą nasze liczne, merytoryczne poprawki do regulaminów i innych dokumentów, które zostały zaakceptowane przez Komendę Główną SOK. Stanowimy również solidny filar w Kolejowej Konfederacji Związków Zawodowych.
W trakcie obrad dokonano również zmian w naszym statucie oraz ordynacji wyborczej – dostosowano je do współczesnych wyzwań, tak aby wzmocnić pozycję związku i jego członków.
Ważnym tematem poruszonym na Zjeździe był kierunek, w którym powinna podążać nasza organizacja. Wskazano, by w dalszym ciągu zwiększać stan osobowy, tak aby stanowić solidną reprezentację w kontaktach z pracodawcą. Dbać o prawidłowy wizerunek OZZ SOK, mocny nacisk położyć na warstwę merytoryczną w dwustronnej debacie oraz wykazywać się skutecznością i wysokim poziomem realizacji ustawowych zadań związku zawodowego.

W drugim dniu obrad doszło do bardzo miłego wydarzenia, w trakcie którego dwóch naszych zasłużonych Kolegów zostało uhonorowanych odznaką „Zasłużony dla OZZ SOK”. To wyróżnienie otrzymali: Wojciech Zieliński oraz Sławomir Giedź.
Bardzo Wam Koledzy dziękujemy za Waszą pracę na rzecz naszego Związku.

Przed nami kolejne 4 lata wytężonej, związkowej działalności. Nowemu Zarządowi życzymy konsekwencji w działaniu, a wszystkim naszym Członkom sukcesów w pracy zawodowej.KOMUNIKAT z dnia 09.10.2023 r.

I Pielgrzymka Straży Ochrony Kolei na Jasną Górę.


W dniu 08 października 2023 roku odbyła się I Pielgrzymka Straży Ochrony Kolei na Jasną Górę.
Wydarzenie rozpoczęło się zwiedzaniem jasnogórskiego klasztoru. W dalszej cześci, w Bastionie św. Barbary wygłoszony został wykład dotyczący historii pielgrzymowania najstarszej formacji Rzeczypospolitej Polskiej, jaką jest Straż Ochrony Kolei.
Przed Mszą Świętą dowódca Kompanii Reprezentacyjnej złożył meldunek Komendantowi Głównemu Straży Ochrony Kolei. Następnie pielgrzymi uczestniczyli w Liturgii oraz w Apelu Jasnogórskim.
Głównym Celebransem uroczystości był ks. płk. Zbigniew Kępa – Kapelan Straży Ochrony Kolei. Msza św. została odprawiona zgodnie z ceremoniałem, uświetnił ją poczet sztandarowy Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, a funkcjonariusze SOK pełnili posługę liturgiczną przy ołtarzu.
W uroczystości obok Kierownictwa Straży Ochrony Kolei, wzięli udział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei reprezentował p.o. Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK Mariusz Miazga

Transmisja z Uroczystości jest dostępna w poniższym linku: I Pielgrzymka Straży Ochrony Kolei na Jasną GóręKOMUNIKAT z dnia 05.10.2023 r.

Wybory Zarządów Oddziałowych OZZ SOK.


W ostatnim czasie odbyły się wybory do Zarządów Oddziałowych OZZ SOK, których wyniki przedstawiamy poniżej:

Na kolejną kadencję ZO Wrocław, wybrano władze w następującym składzie:
- Andrzej Skibcki - Przewodniczący
- Aleksander Foterek – z-ca Przewodniczącego
- Kamil Foriasz – z-ca Przewodniczącego
- Adam Słodkowski – z-ca Przewodniczącego
- Radosław Osowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

ZO Lublin w nowej kadencji będzie działał w składzie:
- Roman Pucer - Przewodniczący
- Wojciech Bocian – z-ca Przewodniczącego
- Janusz Wielgosz – z-ca Przewodniczącego
- Aleksander Szpilewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Patryk Grabowski – sekretarz ZO

ZO Kraków również przeprowadził wybory, które wyłoniły na kolejną kadencję władze w następującym składzie:
- Arkadiusz Starzyk – Przewodniczący
- Ryszard Śmiałowski – z-ca Przewodniczącego
- Wiesław Knapik – z-ca Przewodniczącego
- Wojciech Mnich – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Patrycja Kozik – skarbnik
- Krzysztof Pazera, Karol Woźniak– członkowie Prezydium.

Nowym Zarządom Oddziałowym życzymy owocnej pracy związkowej.KOMUNIKAT z dnia 22.09.2023 r.

Wybory Zarządu Oddziałowego OZZ SOK Gdańsk.


Wrzesień to zdecydowanie okres wyborczy dla naszego Związku. Tym razem w dniu 22 września 2023 roku odbyły się wybory Zarządu Oddziałowego OZZ SOK Gdańsk.

Na kolejną kadencję wybrano władze w następującym składzie:
- Wiesław Łasiński - Przewodniczący
- Adam Kuszelewicz – z-ca Przewodniczącego
- Jarosław Pawłowski – z-ca Przewodniczącego
- Mirosław Winiarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Marek Cichowicz, Natalia Kiedrowska, Janusz Miszczak, Katarzyna Waliszewska – członkowie Prezydium.

Nowemu Zarządowi życzymy skuteczności i efektywnej pracy w nadchodzącej kadencji.KOMUNIKAT z dnia 21.09.2023 r.

Wybory Zarządu Oddziałowego OZZ SOK Katowice.


W dniu 18 września 2023 roku odbyły się wybory Zarządu Oddziałowego OZZ SOK Katowice. W wyniku przeprowadzonych głosowań Zarząd Oddziałowy w Katowicach rozpoczyna kolejną kadencję w następującym składzie:
- Michał Grabowski - Przewodniczący
- Dariusz Duda – z-ca Przewodniczącego
- Janusz Kęcki – z-ca Przewodniczącego
- Piotr Wąż – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Ewelina Kotwa-Żukowska, Jarosław Latuszewski, Agata Lasek, Damian Liszczyk, Bogdan Pankowski, Ewa Sajdak – członkowie Prezydium.

Życzymy powodzenia i sukcesów w pracy na rzecz naszego Związku.KOMUNIKAT z dnia 21.09.2023 r.

Wybory Zarządu Oddziałowego OZZ SOK Zbąszyń.


W dniu 15 września 2023 roku odbyły się wybory Zarządu Oddziałowego OZZ SOK Zbąszyń. Zgodnie z wolą głosujących wybrano Zarząd Oddziałowy w Zbąszyniu w następującym składzie:
- Krzysztof Małachowski - Przewodniczący
- Magdalenia Płonkowska – z-ca Przewodniczącego
- Artur Brzeski – z-ca Przewodniczącego
- Krzysztof Toczek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Monika Piwecka oraz Justyna Robaszyńska – członkowie Zarządu.

Nowemu Zarządowi życzymy owocnej pracy związkowej.KOMUNIKAT z dnia 04.09.2023 r.

Nagroda pieniężna za 2023 rok.


Pragniemy poinformować, że Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjął decyzję o wypłacie nagrody pieniężnej w wysokości 800 zł brutto za 2023 rok.
Nagroda zostanie wypłacona z wynagrodzeniem za sierpień br. Gratyfikacją zostaną objęci pracownicy będący w stanie zatrudnienia na dzień 1 września 2023 roku, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych po 31 maja br.
Nagroda przysługuje również pracownikom przebywającym na krótkotrwałych urlopach bezpłatnych (do 1 miesiąca), w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej lub na okres trwania ćwiczeń wojskowych.KOMUNIKAT z dnia 02.09.2023 r.

Nowe projekty rozporządzeń regulujących działalność Straży Ochrony Kolei.


Informujemy, że na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”, zostały udostępnione projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury:
- w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei,
- w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei, a także norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia.

Oba projekty wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji dostępne są na stronie Rządowego Centrum Legislacji:
Projekty nr 311 i 331

Zachęcamy do zapoznania się z nimi.
O finalnym etapie ich wdrożenia poinformujemy w odrębnym komunikacie.KOMUNIKAT z dnia 19.08.2023 r.


„Komunikat z dnia 11 sierpnia 2023 r., opublikowany na stronie NSZZ FSOK, autorstwa pana B. Jagielskiego, zawiera nieprawdziwe informacje na temat mojej wypowiedzi w trakcie spotkania cyklicznego Kierownictwa KG SOK z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.
Pan B. Jagielski sugeruje, jakobym powiedział że skoro funkcjonariusze SOK dostali podwyżki to posiłki profilaktyczne można im odebrać, taka wypowiedź nigdy nie miała miejsca. Moja wypowiedź dotyczyła że nigdy wcześniej w SOK takich podwyżek nie było i nie znam osoby która by była nie zadowolona z podwyżki, nagannym zachowaniem jest niektórych partnerów społecznych pisanie donosów do różnych instytucji i tym samym szkalowanie KG SOK, sprawę słoików można załatwić na miejscu między sobą. Sprawa słoików jest ważna ale na chwilę obecną są ważniejsze sprawy które dotyczą tez funkcjonariuszy , miałem tu na myśli regulamin gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych, czy regulamin pracy – Aneks nr. 1
Tę nieprawdziwą wypowiedź p. B. Jagielski wykorzystał także, aby zasugerować iż takie stanowisko (jak włożone w moje usta) jest stanowiskiem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei, co bezsprzecznie prowadzi do naruszenia dóbr osobistych samego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.
Twierdzenia zawarte w komunikacie opublikowanym przez NSZZ SOK nie polegają na prawdzie, są nieobiektywne, naruszają podstawowe zasady współżycia społecznego i mają na celu wyłącznie działanie nakierowanie na zburzenie wypracowanej pozycji OZZ SOK. Ponadto, przytoczone stwierdzenia można potraktować w kategoriach zniesławienia.

Dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei priorytetem jest zapewnienie dobrostanu pracowników – zarówno zrzeszonych w OZZ SOK jak i wszystkich innych. Sugerowanie nieprawdziwych wypowiedzi jest niezgodne z prawdą i obraża mnie, OZZ SOK, jak i samych pracowników.

Mariusz Miazga”KOMUNIKAT z dnia 06.08.2023 r.

Umowa z PKN Orlen S.A.


Pragniemy poinformować, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, do którego należy OZZ SOK, podpisało umowę z PKN Orlen S.A., na podstawie której członkowie organizacji zrzeszonych w OPZZ będą mogli uzyskać rabat przy zakupie paliwa i artykułów pozapaliwowych na stacjach PKN Orlen. Szczegóły dotyczące kart rabatowych oraz zasad korzystania z przysługujących zniżek i upustów zostaną przekazane w późniejszym terminie.
Cieszymy się, że jest to kolejna – po Programie Ochrony Prawnej CDO24, umowa z której będą mogli skorzystać członkinie i członkowie naszego Związku.
Jak widać nasza organizacja stara się dbać o osoby zrzeszone w OZZ SOK na różnych płaszczyznach - jednym słowem: warto być w naszym Związku.KOMUNIKAT z dnia 05.08.2023 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję.


W dniu 10 sierpień 2023 r. odbędzie się kolejne z cyklicznych spotkań przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
Spotkanie będzie miało formę wideokonferencji, a Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei będzie reprezentował p.o. Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 12.07.2023 r.

Posiedzenia Komisji Socjalnej


Informujemy, że w okresie wakacyjnym posiedzenia Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei, odbędą się dwukrotnie: 26 lipca oraz 23 sierpnia br.
O szczegółach będziemy informować na bieżąco.KOMUNIKAT z dnia 28.06.2023 r.

Nowe władze Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.


W dniu 27 czerwca 2023 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, w której strukturach jest OZZ SOK. W trakcie obrad dokonano wyboru wladz KKZZ na V kadencję.
Przewodniczącym ponownie został wybrany Leszek Miętek.
Wiceprzewodniczacymi zostali Piotr Dubrownik oraz Agnieszka Olejnik.
Miło nam również poinformować, że delegaci wybrali jednogłosnie na sekretarza KKZZ p.o. Przewodniczącego naszego związku Mariusza Miazgę.
W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia członkowie OZZ SOK brali czynny udział w pracach Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
Nowym władzom KKZZ gratulujemy i życzymy dużo energii i wytrwałości w realizacji statutowych celów w czasie trwania kolejnej kadencji.KOMUNIKAT z dnia 20.06.2023 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Informujemy, że najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei, odbędzie się w środę 21.06.2023 r.
O kolejnych terminach posiedzeń Komisji będziemy informować na bieżąco.KOMUNIKAT z dnia 02.06.2023 r.

Spotkanie z Kierownictwem Komendy Głównej SOK w sprawie zasad wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń.


W dniu 02 czerwca 2023 roku w siedzibie Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z Kierownictwem Komendy Głównej SOK, którego tematem było omówienie zasad wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników i funkcjonariuszy SOK.
Ustalono, że średni wzrost wynagrodzenia na każdego uprawnionego funkcjonariusza i pracownika wynagradzanego według Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy wyniesie 710 zł.
Kwota minimalna wzrostu wynagrodzenia to 300 zł, zaś w przypadku podwyższenia zarobków powyżej 900 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, kierujący komórkami organizacyjnymi Biura Komendy Głównej SOK, Komendanci Komend Regionalnych SOK, Komendant Ośrodka Szkolenia Zawodowego SOK oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu, zobowiązani są przesłać stosowne uzasadnienie do Komendanta Głównego SOK.
Bardzo ważnym punktem, który został uzgodniony przez organizacje związkowe i Kierownictwo Komendy Głównej SOK jest konieczność dokonania oceny pracy funkcjonariuszy i pracowników szczególnie zaniżonych w wynagrodzeniu zasadniczym, a po pozytywnej ich ocenie uwzględnienie tego faktu w proponowanej podwyżce uposażenia.
W powyższym spotkaniu uczestniczył p.o. Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 01.06.2023 r.

Wniosek o podwyższenie deputatu węglowego.


Informujemy, że pismem z dnia 25 maja br. dwie centrale związkowe działające na polskiej kolei: Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych, w strukturach której zrzeszony jest OZZ SOK oraz Federacja ZZK, zwróciły się do Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych Pana Krzysztofa Mamińskiego o podwyższenie kwoty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy.
Pragniemy przypomnieć, że od 1 marca 2023r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzował wysokość w/w ekwiwalentu dla emerytów kolejowych do wartości rynkowej za 1 tonę węgla.
W związku z powyższym obie centrale związkowe zwracają się z prośbą o podjęcie stosownych działań zmierzających do podwyższenia tego składnika naszych wynagrodzeń.
O dalszym przebiegu tej jakże istotnej dla nas kwestii, będziemy informować na bieżąco.KOMUNIKAT z dnia 31.05.2023 r.

Wybory Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy
w Komendzie Regionalnej SOK w Poznaniu.


Informujemy, ze w dniu 30.05.br. odbyły się w Komendzie Regionalnej SOK w Poznaniu wybory Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy. Do wyborów na funkcję OSIP zgłosiło się dwóch kandydatów. Zwycięzcą został dotychczasowy Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Robert Szymkowiak.
Serdecznie gratulujemy i życzymy w sprawowaniu tej ważnej społecznej służby dużo wytrwałości i konsekwencji w działaniu.
W tym miejscu warto przypomnieć, że zadaniem społecznej inspekcji pracy jest monitorowanie oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także ochrona uprawnień pracowników według przepisów prawa. Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładzie, bez względu na to, czy członkowie inspekcji należą do związków zawodowych, czy nie.
Zachęcamy zatem osoby nie bojące się podjąć służby jako OSIP do zgłaszania swoich kandydatur w lokalnych strukturach OZZ SOK.KOMUNIKAT z dnia 31.05.2023 r.

Spotkanie z Kierownictwem Komendy Głównej SOK


W dniu 02 czerwca 2023 roku w siedzibie Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
Tematem spotkania będzie omówienie zasad wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników i funkcjonariuszy SOK. Zdając sobie sprawę z szerokiego zainteresowania wynikiem tych rozmów, poinformujemy niezwłocznie o ich końcowych efektach w odrębnym komunikacie.
W powyższym spotkaniu będzie uczestniczył p.o. Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 18.05.2023 r.

Spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.


W dniu 18.05.2023 r. w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel. W jego trakcie dyskutowano o planowanej podwyżce wynagrodzeń w roku 2023.
OSIĄGNIĘTO POROZUMIENIE.
Kwota podwyżki od 1 czerwca 2023 roku wynosi 640 zł. Minimalna wysokość podwyżki to 300 zł, zaś maksymalny wzrost wynagrodzenia to 900 zł. W powyższym spotkaniu uczestniczył p.o. Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 13.05.2023 r.

Wideokonferencja.


W dniu 12.05.2023 roku odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli organizacji związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.

Podczas tego spotkania poruszono wiele ważnych i kluczowych dla naszej formacji spraw.
Po pierwsze, szeroko omówiono współpracę pomiędzy Komendantami Regionu SOK a partnerem społecznym w kontekście jej polepszenia, usprawnienia i wzajemnego wsłuchiwania się i rozwiązywania na bieżąco problemów wynikających z toku codziennej pracy i służby.
Kolejnym tematem była kwestia opóźnień w dostawach posiłków dla funkcjonariuszy SOK. W tym miejscu Pani Zastępca Komendanta Głównego SOK ds. Finansowo-Ekonomicznych zadeklarowała, że problem leży po stronie firmy dostarczającej posiłki i jest na bieżąco monitorowany oraz, że do dnia 17 maja zostanie on rozwiązany i braki zostaną uzupełnione.
Innym ważnym dla SOK tematem były kwestie wejścia w życie rozporządzeń traktujących o umundurowaniu naszych funkcjonariuszy oraz organizacji funkcjonowania SOK. Wymienione akty prawne mają jeszcze charakter projektów i są konsultowane pod względem merytorycznym oraz prawnym w Ministerstwie Infrastruktury. Niemniej jednak prace nad tymi rozporządzeniami trwają i należy spodziewać się rychłego ich zakończenia. Szczegóły prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury znajdują się w poniższym linku (pozycje w wykazie nr 311 oraz 321 dotyczą SOK)
Wykaz prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury
W kontekście organizacji i funkcjonowania Straży Ochrony Kolei należy jeszcze dodać, iż poruszono temat otwarcia nowego Posterunku SOK w Zakopanem, co w kontekście turystycznego znaczenia tego miejsca wydaje się pomysłem wartym szczegółowego i merytorycznego rozważenia.

Wideokonferencja po raz kolejny pokazała, że dialog i wspólne omawianie problemów w szerokim gronie Kierownictwa naszej służby oraz przedstawicieli Organizacji Związkowych ma bardzo ważny i decydujący wpływ na właściwą współpracę pomiędzy Pracodawcą i Partnerem Społecznym, a także stanowi podstawę właściwych relacji w przyszłych naszych kontaktach i pracach.

W spotkaniu uczestniczył p.o. Przewodniczącego ZK OZZ SOK Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 12.05.2023 r.

OZZ SOK zaproszony na spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.


W dniu 18.05.2023 r. w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel. Głównym tematem spotkania będzie planowana podwyżka wynagrodzeń. Będzie to kolejne spotkanie dotyczące wzrostu uposażeń w roku 2023.

W powyższym spotkaniu uczestniczyć będzie p.o. Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 10.05.2023 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję.


W dniu 12 maja 2023 r. odbędzie się kolejne z cyklicznych spotkań przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
Spotkanie będzie miało formę wideokonferencji, a Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei będzie reprezentował p.o. Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 09.05.2023 r.

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Kolejnictwa oraz Komisji Socjalnej.


Informujemy o najbliższych wydarzeniach, w których brać będzie udział przedstawiciel OZZ SOK p.o. Przewodniczącego Mariusz Miazga.

- W dniu 15 maja br. w Ministerstwie Infrastruktury odbędzie się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa. Tematyka spotkania obejmować będzie m.in. analizę procedur prawnych dotyczących postępowania w stosunku do pracowników kolei po wypadkach kolejowych, stan prac nad wdrożeniem rozwiązań zakładających objęcie pracowników kolejowych, związanych z szeroko rozumianym prowadzeniem ruchu kolejowego, ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych oraz inne.

- W dniu 24.05.2023r odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei. W przypadku zapytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prac Komisji, zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce: KONTAKT.KOMUNIKAT z dnia 29.04.2023 r.

Posiedzenie Zarządu Krajowego OZZ SOK


W dniach 27-29 kwietnia br. w Zbąszyniu odbył się Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.
W trakcie obrad debatowano nad wieloma problemami związanymi zarówno z samą działalnością związku, aktualnym poziomem współpracy z Pracodawcą, planowanymi podwyżkami wynagrodzeń oraz sytuacją dotyczącą poszczególnych segmentów działalności SOK.

W trakcie trzydniowego spotkania podjęto kilka decyzji związanych zarówno z przyszłością naszej organizacji związkowej jak i odnoszących się do spraw, które funkcjonariuszom i pracownikom SOK szczególnie są bliskie i ważne.
Powołano m.in. zespół, który ma przeanalizować aktualną ordynację wyborczą i Statut oraz przedstawić ewentualne zmiany, które mogłyby zostać w przyszłości przyjęte. Wyznaczono mapę drogową wyborów, które czekają OZZ SOK w 2023 roku zarówno na poziomie Zarządów Oddziałowych jak i reprezentacji ogólnokrajowej.

Wśród poruszanych zagadnień, z oddolnej i wewnętrznej inicjatywy podjęto jednomyślnie uchwałę mającą upamiętnić funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei ze Zbąszynia Władysława Krysztofka, który w roku 1947 stając w obronie zaatakowanej przez sowieckich żołnierzy Polki poświęcił swoje życie. Temat ten został poruszony aby OZZ SOK jako dobrowolna i samorządna organizacja zrzeszająca ludzi pracy pokazała, że jest świadoma swojej tradycji i historii i że nie zapomina o Bohaterach służących w szeregach SOK.
Powstała z inicjatywy Fundacji Pomocy i Więzi Polskiej “Kresy RP” oraz przy wsparciu Fundacji Grupy PKP „BAZA KOLEJARZY”, zawiera w swoim katalogu biogram Władysława Krysztofka. Zachęcamy do zapoznania się z nim pod niniejszym linkiem:
Kolejarze - zapomniani polscy Bohaterowie

Uchwała nr 6/2023

„Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei dbając o pamięć formacji, którą reprezentuje, niniejszą uchwałą pragnie upamiętnić funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei ze Zbąszynia Władysława Krysztofka, który w styczniu 1947 roku stając w obronie zaatakowanej przez sowieckich żołnierzy Polki, został przez nich zamordowany.
Dziś będąc świadkami toczącej się wojny w Ukrainie, brutalnie zaatakowanej przez wojska Federacji Rosyjskiej, stoimy na stanowisku, że należyte upamiętnienie bohaterskiego funkcjonariusza SOK jest naszym moralnym zobowiązaniem i wskazaniem jak wciąż wielkim zagrożeniem dla wolnych narodów są wszelkie systemy totalitarne.”


KOMUNIKAT z dnia 24.04.2023 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Przypominamy, że najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei, odbędzie się w dniu 25.04.2023 r. o godz. 10.00. w siedzibie Komendy Regionalnej SOK w Warszawie przy ul. Kijowskiej 20.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK p.o. Przewodniczącego Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prac Komisji Socjalnej, zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce: KONTAKT.
O kolejnych terminach posiedzeń Komisji będziemy informować na bieżąco.KOMUNIKAT z dnia 12.04.2023 r.

Spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.


W dniu 12.04.2023 r. w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel. W jego trakcie dyskutowano o planowanej podwyżce wynagrodzeń w roku 2023. Propozycje Pracodawcy zostały z uwagą przyjęte przez Organizacje Związkowe. Jednak na tym etapie nie osiągnięto porozumienia. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się w połowie maja br. W powyższym spotkaniu uczestniczył p.o. Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.

O kolejnych etapach rozmów nad wypracowaniem wspólnego stanowiska dotyczącego wzrostu wynagrodzeń będziemy informować na bieżąco.


KOMUNIKAT z dnia 10.04.2023 r.

OZZ SOK zaproszony na spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.


W dniu 12.04.2023 r. w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.

W powyższym spotkaniu uczestniczyć będzie p.o. Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
O tematyce poruszanej na spotkaniu poinformujemy w odrębnym komunikacie.WIELKANOC 2023

”O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.”KOMUNIKAT z dnia 31.03.2023 r.

Zmiana terminu spotkania z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.


Informujemy, że zaplanowane na dzień 29.03.br. spotkanie w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. odbędzie się 12 kwietnia 2023r.

W powyższym spotkaniu uczestniczyć będzie p.o. Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
O tematyce poruszanej na spotkaniu poinformujemy w odrębnym komunikacie.KOMUNIKAT z dnia 31.03.2023 r.

Wideokonferencja dotycząca pracy zdalnej


W dniu 30.03.2023 r. odbyła się z inicjatywy Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie wideokonferencja dotycząca omówieniu zaproponowanych zmian w „Porozumieniu Pracodawcy i Zakładowych Organizacji Związkowych o zasadach wykonywania pracy zdalnej”. W trakcie spotkania omówiono zaproponowane przez partnerów społecznych zmiany w niniejszym dokumencie. Informujemy, że propozycje OZZ SOK zostały w większości pozytywnie przyjęte i zaakceptowane. Kolejne robocze spotkanie dotyczące pracy zdalnej zaplanowano na dzień 06 kwietnia 2023r. O finalizacji i końcowym efekcie prac nad Porozumieniem, będziemy informować na bieżąco.
KOMUNIKAT z dnia 21.03.2023 r.

OZZ SOK zaproszony na spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.


W dniu 29.03.2023 r. w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.

W powyższym spotkaniu uczestniczyć będzie p.o. Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
O tematyce poruszanej na spotkaniu poinformujemy w odrębnym komunikacie.KOMUNIKAT z dnia 17.03.2023 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Przypominamy, że najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei, odbędzie się w dniu 22.03.2023 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK p.o. Przewodniczącego Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prac Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- KONTAKT. O kolejnych terminach posiedzeń Komisji będziemy informować na bieżąco.KOMUNIKAT z dnia 16.03.2023 r.

Wideokonferencja


W dniu 16.03.2023 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli organizacji związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK, a także Kierownictwem Komend Regionalnych SOK.

Podczas wideokonferencji szeroko omówiono zagadnienia związane z wykonywaniem pracy zdalnej. Przybliżono tematy związane z technicznymi aspektami pracy prowadzonej zdalnie, rozliczaniem czasu pracy czy też kontrolami jej wykonywania. Ważnym punktem poruszanej tematyki było poinformowanie przez Pracodawcę o przygotowaniu i niezwłocznym przesłaniu przedstawicielom związków zawodowych projektu Porozumienia Pracodawcy i Zakładowych Organizacji Związkowych dotyczącego zasad wykonywania pracy zdalnej, celem merytorycznego ustosunkowania się do jego zapisów.

W spotkaniu uczestniczył p.o. Przewodniczącego ZK OZZ SOK Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 14.03.2023 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję


W dniu 16.03.2023 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
W zaplanowanej wideokonferencji weźmie udział p.o. Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga. O tematyce omawianej na spotkaniu poinformujemy w odrębnym komunikacie.
KOMUNIKAT z dnia 13.03.2023 r.

Spotkanie w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


W poniedziałek 13 marca br. odbyło się spotkanie w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Głównym tematem poruszonym na spotkaniu były zagadnienia dotyczące pracy zdalnej. Omówiono kwestie prawne i uregulowania związane z tym rodzajem wykonywania pracy, poruszono tematy dotyczące zarówno spraw czasu pracy, narzędzi technicznych oraz kontroli w pracy zdalnej. Spotkanie miało charakter szkolenia, na którym Pracodawca możliwie szeroko przedstawił wszystkie aspekty związane z tym tematem. W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone rozmowy w jednostkach organizacyjnych z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi dotyczące podpisania Porozumienia w sprawie zasad pracy zdalnej.

Jednocześnie ustalono, że w dniu 29 marca 2023 roku odbędzie się spotkanie dotyczące podwyżek wynagrodzeń zaplanowanych w bieżącym roku. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.DZIEŃ KOBIET

1

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom pełniącym służbę i pracującym w Straży Ochrony Kolei życzymy spełnienia marzeń, uśmiechu na każdy dzień, realizacji wszelkich planów zawodowych i prywatnych. Pragniemy by miłość i szacunek okazywane Wam z taką mocą 8 marca, towarzyszyły Wam Drogie Panie przez cały rok.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZ SOK
p.o. Przewodniczącego Mariusz MiazgaKOMUNIKAT z dnia 06.03.2023 r.

Posiedzenie Rady Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych


W dniu 20 marca 2023 roku odbędzie się posiedzenie Rady KKZZ. W obradach, OZZ SOK będzie reprezentował p.o. Przewodniczącego Mariusz Miazga. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in. informacje dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2022, preliminarz wydatków na rok bieżący oraz kalendarium wyborcze w strukturach KKZZ.KOMUNIKAT z dnia 04.03.2023 r.

OZZ SOK zaproszony jako przedstawiciel na spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Ireneusza Merchel


W dniu 13.03.2023 r. w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.

W powyższym spotkaniu uczestniczyć będzie Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
O tematyce poruszanej na spotkaniu poinformujemy w odrębnym komunikacie.KOMUNIKAT z dnia 15.02.2023 r.

wideokonferencja


W dniu 14.02.2023 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK, a także Kierownictwem Komend Regionalnych SOK.

Podczas wideokonferencji poruszone zostały tematy funkcjonowania i sposobu organizacji naszej formacji.
Głównym tematem spotkania było omówienie kwestii o podniesienie ekwiwalentu za pranie umundurowaniu oraz konserwację obuwia służbowego a także temat procedowania rozporządzenia o umundurowania funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.

W wideokonferencji uczestniczył Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 09.02.2023 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję


W dniu 14.02.2023 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 04.02.2023 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 22.02.2023 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 01.02.2023 r.

1
KOMUNIKAT z dnia 22.01.2023 r.

Spotkanie w PKP PLK S.A.


W dniu 19.01.2023 r. w Centrali PKP PLK S.A. Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.
Na spotkaniu dyskutowano nad propozycjami ze strony pracodawcy co do zmian w ZUZP w uszczegółowieniu dodatku funkcyjnego, nie doszło do porozumienia.
Wspólnie zaplanowano kolejne spotkanie w terminie marzec 2023.
W powyższym spotkaniu uczestniczył Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 19.01.2023 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 25.01.2023 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 12.01.2023 r.

OZZ SOK zaproszony jako przedstawiciel na spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Ireneusza Merchel.


W dniu 19.01.2023 r. w Centrali PKP PLK S.A. Warszawie odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.

W powyższym spotkaniu uczestniczyć będzie Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 23.12.2022 r.

Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2023.1KOMUNIKAT z dnia 14.12.2022 r.

OZZ SOK zaproszony na spotkanie Wigilijne w PKP S.A.


W dniu 19.12.2022 r. w Centrali PKP S.A. Warszawie odbędzie się spotkanie Wigilijne.
Gospodarzem spotkania, będzie Pan Krzysztof Mamiński Prezes Zarządu PKP S.A.

W powyższym spotkaniu uczestniczyć będzie Wicerzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 01.12.2022 r.

zasłużony dla zdrowia


Miło nam poinformować, że w dniu 26.11.2022 r. członek naszego związku Paweł Głażewski z Zarządu Oddziałowego w Lublinie otrzymał odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Funkcjonariusz SOK ofiarował już niemal 27 litrów krwi.
Uroczystość wręczenia odznaczenia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.GRATULUJEMY !!!
link do strony poniżej:


Funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”KOMUNIKAT z dnia 21.11.2022 r.

OZZ SOK zaproszony na Uroczystości


W dniu 23.11.2022 r. odbędzie się Uroczystość związana z obchodami 104. Rocznicy powołania Straży Ochrony Kolei, która odbywać się będzie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.
W Uroczystości weźmie udział Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 20.11.2022 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 24.11.2022 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 19.11.2022 r.

wideokonferencja


W dniu 16.11.2022 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK, a także Kierownictwem Komend Regionalnych SOK.
Formuła spotkania podyktowana była występowaniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego związanego z SARS-CoV-2.

Podczas wideokonferencji poruszone zostały tematy funkcjonowania i sposobu organizacji naszej formacji. Głównym tematem spotkania było omówienie strategii realizacji projektów formacji.

W wideokonferencji uczestniczył Przewodniczący ZK OZZ SOK Wojciech Zieliński.KOMUNIKAT z dnia 15.11.2022 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję


W dniu 16.11.2022 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Wojciech Zieliński.
KOMUNIKAT z dnia 07.11.2022 r.

Spotkanie w PKP PLK S.A.


W dniu 03.11.2022 r. w Centrali PKP PLK S.A. Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.
Na spotkaniu omawiano sprawy bieżące firmy jak również sytuacje finansową.
W szczególności dyskutowano nad propozycjami ze strony pracodawcy co do zmian w ZUZP w uszczegółowieniu dodatku funkcyjnego.
Wspólnie zaplanowano kolejne spotkanie na termin 15.11.2022 r.
W powyższym spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Wojciech Zieliński.KOMUNIKAT z dnia 31.10.2022 r.

OZZ SOK zaproszony jako przedstawiciel na spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Ireneusza Merchel.


W dniu 03.11.2022 r. w Centrali PKP PLK S.A. Warszawie odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.

W powyższym spotkaniu uczestniczyć będzie Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Wojciech Zieliński.KOMUNIKAT z dnia 22.10.2022 r.

Posiedzenie Zarządu Krajowego OZZ SOK


W dniach 20-21.10.2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.

Na spotkaniu omówiono sprawy bieżące a także wewnętrzną pracę Związku.
Podjęto uchwały regulujące dalsze i sprawniejsze funkcjonowanie Zarządu.

Podczas posiedzenia Przewodniczący ZK OZZ SOK Wojciech Zieliński wręczył odznaczenia "zasłużony dla OZZ SOK"

Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele Zarządów Oddziałowych OZZ SOK a także przybyli zaproszeni goście oraz Komendanci Komend Regionalnych Straży Ochrony Kolei.KOMUNIKAT z dnia 18.10.2022 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 26.10.2022 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.


KOMUNIKAT z dnia 03.10.2022 r.

Demonstracja w Warszawie


W dniu 19 października 2022 r. o godzinie 11:00 w Warszawie odbędzie się demonstracja w sprawie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. apelujemy do Koleżanek i Kolegów o współuczestniczenie.

KOMUNIKAT z dnia 29.09.2022 r.

Uroczystości Poświęcenia Sztandaru


W związku z zaproszeniem od Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich w RP, Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei uczestniczył będzie w dniu 30 września 2022 r w uroczystościach Poświęcenia Sztandaru ZZDK w RP jak również w obchodach 100- lecia ZZDK w RP w Warszawie, z ramienia Zarządu Krajowego OZZ SOK uczestniczył będzie Przewodniczący Wojciech Zieliński.


KOMUNIKAT z dnia 25.09.2022 r.

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa.


W dniu 23.09.2022 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa.

Na spotkaniu omawiane były tematy o normach zdrowotnych przy badaniach w medycynie pracy.
Jak również zmiany w Rozporządzeniu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego w obsadach jednoosobowych w czasie pracy maszynistów powyżej 130 km. Ponadto poruszane były kwestie Rozporządzenia o pracownikach kolejowych jako funkcjonariuszy publicznych .


Ze strony rządowej uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, z ramienia Zarządu Krajowego OZZ SOK uczestniczył Wiceprzewodniczący Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 21.09.2022 r.

Specjalna oferta dla członków OZZ SOK


Poniżej specjalna oferta wypoczynku dla członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.

Na wszelkie szczegółowe informacje dotyczące oferty odpowiada opiekun Holiday Pani Magdalena Kulczykowska tel. 883843333.

Oferta specjalna tylko dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony KoleiKOMUNIKAT z dnia 19.09.2022 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 28.09.2022 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.


KOMUNIKAT z dnia 09.09.2022 r.

OZZ SOK zaproszony jako członek Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.


W dniu 23.09.2022 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa, które odbędzie się siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie.

Z ramienia Zarządu Krajowego OZZ SOK uczestniczył będzie Wiceprzewodniczący Mariusz Miazga.
Na posiedzeniu omawiane będą m.in tematy dotyczące bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.KOMUNIKAT z dnia 18.08.2022 r.

wideokonferencja


W dniu 17.08.2022 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK, a także Kierownictwem Komend Regionalnych SOK.
Formuła spotkania podyktowana była występowaniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego związanego z SARS-CoV-2.

Podczas wideokonferencji poruszone zostały tematy funkcjonowania i sposobu organizacji naszej formacji. Głównym tematem spotkania było omówienie strategii realizacji projektów formacji w tym m.in. IBD SOK.

W wideokonferencji uczestniczył Przewodniczący ZK OZZ SOK Wojciech Zieliński.KOMUNIKAT z dnia 16.08.2022 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję


W dniu 17.08.2022 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Wojciech Zieliński.
KOMUNIKAT z dnia 13.08.2022 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 24.08.2022 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Michał Karkowski.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Michałem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 17.07.2022 r.

Specjalna oferta dla członków OZZ SOK


Poniżej specjalna oferta wypoczynku dla członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.

Na wszelkie szczegółowe informacje dotyczące oferty odpowiada opiekun Holiday Pani Magdalena Kulczykowska tel. 883843333.

Oferta specjalna tylko dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony KoleiKOMUNIKAT z dnia 08.07.2022 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 27.07.2022 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 23.06.2022 r.

Ostatnie pożegnanie


W dniu 23.06.2022 r. na cmentarzu parafialnym w miejscowości Radoszki, odbyła się ceremonia pożegnania naszego kolegi Ś.P. Leszka Jurkiewicza dyżurnego zmiany z Posterunku SOK w Grudziądzu.
W ostatniej drodze uczestniczyli funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wraz z rodziną i przyjaciółmi. Z ramienia Zarządu Krajowego OZZ SOK uczestniczył Przewodniczący Zarządu Oddziałowego w Gdańsku Wiesław Łasiński.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
KOMUNIKAT z dnia 16.06.2022 r.

Wideokonferencja z KG SOK w sprawie podwyżki wynagrodzeń


W dniu 14 czerwca 2022 r. ustalono zasady podwyżki wynagrodzenia tj.

- 270 zł zostało przekazane do dyspozycji Komendantów Regionalnych, IOST oraz dla pracowników biura KG SOK. Pozostałe 250 zł w gestii KG SOK, które zostanie włączone do dalszej dyspozycji.
Ponadto zostały podniesione stawki godzin premii podstawowej.

W powyższej wideokonferencji uczestniczył Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK Mariusz Miazga.

Wdrożenie podwyżek nastąpi od 1 lipca 2022 roku.KOMUNIKAT z dnia 11.06.2022 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję


W dniu 14.06.2022 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
Celem spotkania będzie omówienie zasad wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w 2022 roku.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 10.06.2022 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 22.06.2022 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 05.06.2022 r.

Porozumienie osiągnięte !


W dniu 02 czerwiec 2022 roku w Centrali PKP PLK S.A. odbyło się spotkanie związków zawodowych z Przedstawicielami PKP PLK S.A. w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzenia. Ze strony Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei uczestniczył Przewodniczący ZK OZZ SOK Wojciech Zieliński.

Osiągnięto porozumienie podwyżki w kwocie 520 zł.
Ponadto kwota minimalna podwyżki dla pracownika to 250 zł. Natomiast w przypadku przyznania podwyżki w kwocie powyżej 800 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany przesłać informacje wraz z uzasadnieniem do Dyrerktora Biura Spraw Pracowniczych. Kolejnym krokiem w temacie podwyżki będzie zawarte porozumienie w jednostkach organizacyjnych czyli w KG SOK.

Wdrożenie podwyżki nastąpi od dnia 01 lipca 2022 r.
KOMUNIKAT z dnia 20.05.2022 r.

OZZ SOK zaproszony jako przedstawiciel na spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Ireneusza Merchel.


W dniu 02.06.2022 r. w Centrali PKP PLK S.A. Warszawie odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.

W powyższym spotkaniu uczestniczyć będzie Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Wojciech Zieliński.KOMUNIKAT z dnia 20.05.2022 r.

wideokonferencja


W dniu 19.05.2022 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK, a także Kierownictwem Komend Regionalnych SOK.
Formuła spotkania podyktowana była występowaniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego związanego z SARS-CoV-2.

Podczas wideokonferencji poruszone zostały tematy funkcjonowania naszej formacji a także sposobu organizacji. Uzgodniono, iż zostaną skierowane pytania nurtujące organizacje związkowe na piśmie do KG SOK.

W wideokonferencji uczestniczył wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 16.05.2022 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję


W dniu 19.05.2022 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 12.05.2022 r.

Spotkanie z Prezesem PKP PLK S.A. w sprawie negocjacji podwyżki wynagrodzenia w 2022 r.


W dniu 11 maja 2022 r. roku odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Prezesem PKP PLK S.A. w sprawie podwyżki wynagrodzeń w 2022 r.
Nasz związek reprezentowany był przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK Wojciecha Zielińskiego.
Na spotkaniu nie wynegocjowano ostatecznej kwoty podwyżki. Podczas spotkania Prezes PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel zaproponował stronie związkowej podwyżkę od 1 lipca w kwocie 400 zł. Negocjacje zakończyły się rozbieżnościami w kwestii kwoty.

Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się 02.06.2022 r. w siedzibie PKP PLK S.A.

Ponadto przedstawiciele organizacji związkowych złożyli w Centrali PKP PLK S.A dokument jako wniosek o wprowadzenie zmian w " Załączniku nr 6 " do ZUZP dotyczącego wysokości ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy.
KOMUNIKAT z dnia 09.05.2022 r.

Platforma MultiSport - możliwość korzystania z aktywności sportowych.


Informujemy, że w dniu 5 maja br. została uruchomiona w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. platforma MultiSport, umożliwiająca świadczenie usług polegających na zapewnieniu pracownikom Spółki, ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym dostępu do obiektów i usług sportowo-rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze.

Zakres Programu obejmuje:
• wstęp do obiektów tj.: basen, lodowisko, park linowy, kąpielisko, strzelnica, ścianka wspinaczkowa, korty do squasha i tenisa, sauna, siłownia, grota solna
• udział w zajęciach tj.: aqua aerobik, joga, sztuki walki, taniec, zajęcia fitness, nordic-walking.

Pracownicy, korzystający z usług rekreacyjno-sportowych będą zobligowani do opłacania abonamentu za kartę MultiSport z góry za jeden miesiąc w wysokości:
• pracownik Plus (karta nielimitowana) – 135,00 zł brutto
• pracownik Light (karta limitowana – 8 wejść) - 90,00 zł brutto
• osoba towarzysząca Plus (w tym dzieci w wieku 15-26 lat – karta nielimitowana) – 179,00 zł brutto
• osoba towarzysząca Light (w tym dzieci w wieku 15-26 lat – karta limitowana – 8 wejść) 117,00 zł brutto
• dziecko opcja pełna (do 15 roku życia) – 89,00 zł brutto
• dziecko basen (do 15 roku życia) – 40,00 zł brutto.
Platforma MultiSport umożliwia pracownikom samodzielne składanie zamówień na karty MultiSport oraz dokonywanie płatności internetowych PayU wyłącznie poprzez stronę internetową https://www.emultisport.pl/register-user/54415

Szczegółowe informacje związane z dostępem do usług platformy Multisport dedykowanych pracownikom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. można otrzymać dzwoniąc pod numer infolinii (22) 242 42 42 pon.-pt. w godzinach 7:00 do 22:00 oraz na stronie: www.benefitsystems.pl .KOMUNIKAT z dnia 30.04.2022 r.

OZZ SOK zaproszony jako przedstawiciel na spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Ireneusza Merchel.


W dniu 11.05.2022 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.

W powyższym spotkaniu uczestniczyć będzie Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Wojciech Zieliński.KOMUNIKAT z dnia 15.04.2022 r.

Życzenia Wielkanocne 2022KOMUNIKAT z dnia 04.04.2022 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 27.04.2022 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 26.03.2022 r.

Posiedzenie Zarządu Krajowego OZZ SOK


W dniach 23-25.03.2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.

Na spotkaniu omówiono sprawy bieżące a także wewnętrzną pracę Związku.
Podjęto uchwały regulujące dalsze i sprawniejsze funkcjonowanie Zarządu.

Na posiedzeniu obecne były wszystkie Zarządy Oddziałowe OZZ SOK w szczególności nowo powstały Zarząd Oddziałowy Zbąszyń, który został serdecznie powitany przez członków Zarządu Krajowego a także przybyli zaproszeni goście.
Z uwagi na odbywający się Zarząd Krajowy OZZ SOK nie uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym przez Pana Prezesa PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel w sprawie zmian do ZUZP.


1KOMUNIKAT z dnia 21.03.2022 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 23.03.2022 r. w formie wideokonferencji.KOMUNIKAT z dnia 11.03.2022 r.

OZZ SOK zaproszony jako przedstawiciel na spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Ireneusza Merchel.


W dniu 24.03.2022 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.
KOMUNIKAT z dnia 08.03.2022 r.

Dzień Kobiet


1

Z okazji Dnia Kobiet życzymy wszystkim Paniom w Straży Ochrony Kolei spełnienia najskrytszych marzeń, radości życiowej, dużo szczęścia w życiu rodzinnym, maksymalnej satysfakcji i samorealizacji zawodowej. Życzymy również, by miłość i szacunek okazywane z taką siłą w Dniu Waszego święta były Waszym udziałem przez cały rok.

W imieniu Zarządu Krajowego OZZ SOK
Przewodniczący Wojciech ZielińskiKOMUNIKAT z dnia 21.02.2022 r.

wideokonferencja


W dniu 18.02.2022 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK, a także Kierownictwem Komend Regionalnych SOK.
Formuła spotkania podyktowana była występowaniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego związanego z SARS-CoV-2, a także funkcjonowania naszej formacji.

Organizacje związkowe skierowały pisemnie m.in. poniższe pytania na ,które Kierownictwo KG SOK odpowiedziało tj. w kwestii:

1. Podniesienia uposażenia w wynagrodzeniu dla nowo zatrudnionych. Kierownictwo KG SOK odpowiedziało iż sprawę rozważy i przeanalizuje.

2. Na jakim etapie jest program vanitystyle ? Kierownictwo KG SOK odpowiedziało, że w obecnej chwili PKP PLK S.A. jest w trakcie składania ofert.

3. Czy jest możliwość aby był dostępny komputer dla wszystkich funkcjonariuszy w celu np. napisania notatki służbowej. Kierownictwo KG SOK odpowiedziało, że temat jest do rozważenia i w najbliższym czasie odpowie w tej kwestii.

W wideokonferencji uczestniczył wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 17.02.2022 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 23.02.2022 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 14.02.2022 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję


W dniu 18.02.2022 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 27.01.2022 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 28.01.2022 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 22.12.2021 r.

Życzenia Świąteczne i Noworoczne 2022.


1KOMUNIKAT z dnia 17.12.2021 r.

Wideokonferencja z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Ireneusza Merchel.


W dniu 17.12.2021 r. roku odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel z przedstawicielami ponadzakładowych organizacji związkowych.
Podczas wideokonferencji omówiono bieżące działania podjęte przez Pracodawcę w związku z dalszym utrzymującym się stanem epidemii a także dalsze planowanie działań w powyższym temacie.

Prezes PKP PLK S.A poinformował o wdrażaniu propozycji do ZUZP. Ponadto poinformowano, że podjęto Uchwałę Zarządu w sprawie wprowadzenia dnia wolnego za szczepienie COVID-19 lub w dniu następnym.
W spotkaniu uczestniczył Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 13.12.2021 r.

OZZ SOK zaproszony jako przedstawiciel w wideokonferencji z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Ireneusza Merchel.


W dniu 17.12.2021 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.
W powyższej wideokonferencji uczestniczyć będzie Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 30.11.2021 r.

wideokonferencja


W dniu 24.11.2021 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK, a także Kierownictwem Komend Regionalnych SOK.
Formuła spotkania podyktowana była występowaniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego związanego z SARS-CoV-2, a także funkcjonowania naszej formacji.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei skierował pisemnie poniższe pytania:

1. Czy Kierownictwo Komendy Głównej ze względu na ciągle istniejące zagrożenie zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 rozważy zakup Resuscytatorów (worków ambu)jako uzupełnienie wyposażenia apteczek medycznych, co pozwoli w razie akcji reanimacyjnej i prowadzenia sztucznego oddychania uniknięcia kontaktu bezpośredniego pomiędzy funkcjonariuszem (ratownikiem)a osobą poszkodowaną ?

2. Czy w związku z wprowadzeniem na wyposażenie paralizatorów typu TASER planowany jest zakup gazików do odkażania i plastrów, czy też innych podobnych środków opatrunkowych, które potrzebne są zgodnie z instrukcją do zaopatrzenia miejsc na ciele po wyjęciu sond z partii mięśniowych ?

3. Czy jest możliwość uruchomienia dla funkcjonariuszy ( za ich zgodą ) przynajmniej jednego dnia dodatkowo płatnego w danym miesiącu aby uzupełnić braki kadrowe w okresie zachorowań na grypę i innych chorób jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo na obszarze kolejowym przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2022 ?

4. Czy jest możliwość dodatkowo pracować w WOT (Wojska Obrony Terytorialnej) ?

5. Czy jest realne zagrożenie dla innych funkcjonariuszy SOK , gdy funkcjonariusz pracuje bezpośrednio pobierając wymazy od osób zarażonych COVID 19 a po tych czynnościach pełni służbę w SOK ?

Na nasze pytania Kierownictwo KG SOK odpowiedziało szczegółowo i merytorycznie wyjaśniając wszelkie wątpliwości i zagadnienia. W wideokonferencji uczestniczył Przewodniczący ZK OZZ SOK Wojciech Zieliński.KOMUNIKAT z dnia 26.11.2021 r.

Ostatnie pożegnanie


W dniu 25.11.2021 r. na cmentarzu parafialnym w miejscowości Siedlce, odbyła się ceremonia pożegnania naszego kolegi Ś.P. Piotra Boruty.
W ostatniej drodze uczestniczyli funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wraz z rodziną i przyjaciółmi. Z ramienia Zarządu Krajowego OZZ SOK uczestniczyli Przewodniczący Wojciech Zieliński a także Wiceprzewodniczący Mariusz Miazga. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
KOMUNIKAT z dnia 18.11.2021 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję


W dniu 24.11.2021 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Wojciech Zieliński.
KOMUNIKAT z dnia 07.11.2021 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 22.11.2021 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 21.10.2021 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 27.10.2021 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 15.10.2021 r.

Wideokonferencja z udziałem Prezesa PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel.


W dniu 13.10.2021 r. roku odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel z przedstawicielami ponadzakładowych organizacji związkowych.
Podczas wideokonferencji omówiono bieżące działania podjęte przez Pracodawcę w związku z dalszym utrzymującym się stanem epidemii a także dalsze planowanie działań w powyższym temacie.

Prezes PKP PLK S.A poinformował o wysokości nagrody dla pracowników z okazji jubileuszu 20- lecia PKP PLK S.A.
W spotkaniu uczestniczył Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK Mariusz Miazga. Informuję, że wysokość nagrody została przesłana do Przewodniczących Zarządów Oddziałowych OZZ SOK.
KOMUNIKAT z dnia 11.10.2021 r.

OZZ SOK zaproszony jako przedstawiciel w wideokonferencji z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Ireneusza Merchel.


W dniu 13.10.2021 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.
W powyższej wideokonferencji uczestniczyć będzie Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 05.10.2021 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 27.10.2021 r. w formule online.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 24.09.2021 r.

Zjazd Wyborczy


W dniu 23.09.2021 roku w Zbąszyniu odbył się Zjazd Wyborczy nowo powstałego Zarządu Oddziałowego Zbąszyń Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei funkcjonującego w ramach Komendy Regionalnej SOK w Zielonej Górze oraz Ośrodka Szkolenia Zawodowego SOK oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu .
W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład władz Prezydium ZO OZZ SOK w Zbąszyniu wchodzą:

Kol. Krzysztof Małachowski - Przewodniczący ZO OZZ SOK
Kol. Wioletta Piwecka - Wiceprzewodnicząca ZO OZZ SOK
Kol. Paweł Piwkowski - Wiceprzewodniczący ZO OZZ SOK
Kol. Monika Piwecka - Członek Prezydium ZO OZZ SOK
Kol. Krzysztof Toczek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZO OZZ SOK
KOMUNIKAT z dnia 17.09.2021 r.

Uroczystości 20-lecia PKP PLK S.A.


W dniu 22.09.2021 r. odbędzie się uroczystość jubileuszu 20-lecia działalności Polskich Linii Kolejowych S.A. w Olivia Star w Gdańsku, którego gospodarzem będzie Prezes PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel, ponadto na uroczystości obecni będą m.in. przedstawiciele rządu a także kierownicy jednostek organizacyjnych Spółki.

Na uroczystosć zaproszony został Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK Wojciech Zieliński.
KOMUNIKAT z dnia 14.09.2021 r.

Pielgrzymka


W dniu 11.09.2021 roku po raz 19 przedstawiciele braci kolejarskiej uczestniczyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Hasłem pielgrzymki były słowa „Pasterz na trudne czasy”.
Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.
Przedstawiciele kolejarzy podziękowali abp. Jędraszewskiemu za obecność i wspólną modlitwę oraz przywołali słowa, które towarzyszą im od pokoleń: “Jezu Chryste, który poleciłeś Matkę Najświętszą świętemu Janowi, poleć nas w trudnej i niebezpiecznej pracy naszego zawodu Bogu Ojcu.”
Tradycyjnie kolejarze przed Mszą świętą wzięli udział w Drodze Krzyżowej i wysłuchali konferencji, a na zakończenie modlili się w bazylice w Godzinie Miłosierdzia.

W pielgrzymce uczestniczył i dar ołtarza złożył w imieniu OZZ SOK wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego kol. Michał Karkowski.

Ze strony rządowej udział wziął Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk a także większość Prezesów Spółek PKP m.in Prezes PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel.
1 1 1 1 1KOMUNIKAT z dnia 12.09.2021 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 29.09.2021 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 03.09.2021 r.

wideokonferencja


W dniu 31.08.2021 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK, a także Kierownictwem Komend Regionalnych SOK.
Formuła spotkania podyktowana była występowaniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego związanego z SARS-CoV-2, a także funkcjonowania naszej formacji.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei skierował pisemnie poniższe pytanie:

1. Czy możliwy jest zakup rękawic taktycznych z kevlaru, pokrytych naturalną skórą, przeciwprzepięciowych, przeciwprzekłuciowych dla funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei wykonujących pracę patrolowo-prewencyjną oraz operacyjno-interwencyjną, wyszczególnionych w tabeli: „Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej przewidziane dla poszczególnych rodzajów prac i czynności”, znajdującej się w załączniku nr 2 do Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. IBH-1.

Na nasze pytanie odpowiedzi udzieliła Pani Barbara Budner - Naczelnik Wydziału ds. logistyki Komendy Głównej SOK. Wyjaśniła, że budżet na rok 2022 został już zaplanowany i w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania przesunięć środków finansowych, natomiast w przyszłym roku w trakcie planowania budżetu na rok 2023 zakup wymienionych w pytaniu rękawic zostanie uwzględniony i zrealizowany.

W wideokonferencji uczestniczył wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 25.08.2021 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję


W dniu 31.08.2021 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 10.08.2021 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 25.08.2021 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 07.07.2021 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 28.07.2021 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 29.06.2021 r.

Posiedzenie Zarządu Krajowego OZZ SOK


W dniach 23-25.06.2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.

Na spotkaniu omówiono sprawy bieżące a także wewnętrzną pracę Związku.
Podjęto uchwały regulujące dalsze i sprawniejsze funkcjonowanie Zarządu.

Z okazji 25- lecia OZZ SOK Przewodniczący Zarządu Krajowego Wojciech Zieliński wręczył przyznane przez OPZZ odznaki honorowe " Za Zasługi dla OPZZ " dla członków naszej organizacji związkowej.
Ponadto Przewodniczący Wojciech Zieliński odznaczył kolegów tj. Krzysztofa Kalenik, Wiesława Łasińskiego oraz Andrzeja Fedorowicza odznaką "zasłużony dla OZZ SOK", byli to pierwsi uhonorowani laureaci tą odznaką związkową.
KOMUNIKAT z dnia 17.06.2021 r.

Wideokonferencja z KG SOK w sprawie podwyżki wynagrodzeń


W dniu 14 czerwca 2021 r. ustalono zasady podwyżki wynagrodzenia tj.

- 100 zł średnio dla każdego uprawnionego pracownika tzw. minimum.

- 250 zł zostało przekazane do dyspozycji Komendantów Regionalnych, IOST oraz dla pracowników biura KG SOK.
Ponadto zostały podniesione stawki godzin premii podstawowej oraz na wniosek OZZ SOK stawki premii dodatkowej za czynności tj. kierowca samochodu, zastępstwo bezpośredniego przełożonego, przewodnika psa służbowego, czynnosci dodatkowe w GOI.
W powyższej wideokonferencji uczestniczył Przewodniczący ZK OZZ SOK Wojciech Zieliński.

Pragnę poinformować, że wbrew informacją napływających od niektórych Przewodniczących Związków Zawodowych- podwyżki wynagrodzeń zostały ustalone jak powyżej jak również następuje ich wdrożenie od 1 lipca 2021 roku na zasadach zatwierdzonych w dniu 14 czerwca 2021 r podczas wideokonferencji z KG SOK.KOMUNIKAT z dnia 13.06.2021 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję


W dniu 14.06.2021 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
Celem spotkania będzie omówienie zasad wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Wojciech Zieliński.
KOMUNIKAT z dnia 27.05.2021 r.

Porozumienie osiągnięte !


27 maja 2021 roku w Centrali PKP PLK S.A. odbyło się spotkanie związków zawodowych z Przedstawicielami PKP PLK S.A. w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzenia. Ze strony Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei uczestniczył Przewodniczący ZK OZZ SOK Wojciech Zieliński.

Osiągnięto porozumienie podwyżki 350 zł średnio w wynagrodzeniu zasadniczym na każdego pracownika.
Ponadto kwota minimalna podwyżki dla pracownika to 100 zł. Natomiast w przypadku przyznania podwyżki w kwocie powyżej 600 zł w wynagrodzeniu zasadniczym, kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany przesłać informacje wraz z uzasadnieniem do Dyrerktora Biura Spraw Pracowniczych. Kolejnym krokiem w temacie podwyżki będzie zawarte porozumienie w jednostkach organizacyjnych czyli w KG SOK.

Wdrożenie podwyżki nastąpi od dnia 01 lipca 2021 r.
KOMUNIKAT z dnia 25.05.2021 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję


W dniu 01.06.2021 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
Na wideokonferencji poruszane będą tematy zgłoszone przez organizacje związkowe.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 19.05.2021 r.

Spotkanie z Prezesem PKP PLK S.A. w sprawie negocjacji podwyżki wynagrodzenia w 2021 r.


W dniu 19 maja 2021 r. roku odbyła się wideokonferencja Związków Zawodowych z Prezesem PKP PLK S.A. w sprawie podwyżki wynagrodzeń w 2021 r.
Nasz związek reprezentowany był przez Przewodniczącego Zarządu Krajowego OZZ SOK Wojciecha Zielińskiego.
Na spotkaniu nie wynegocjowano ostatecznej kwoty podwyżki. Podczas spotkania Prezes PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel zaproponował stronie związkowej podwyżkę w dwóch transzach tj. 150 zł do zasadniczej od 1 czerwca a także 150 zł od 1 września 2021 r. Negocjacje zakończyły się rozbieżnościami w kwestii kwoty.

Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się 27.05.2021 r. w siedzibie PKP PLK S.A a także Prezes PKP PLK S.A. zaproponował wstępnie podwyżkę w jednej transzy od 1 czerwca w kwocie ok 300 zł w wynagrodzeniu zasadniczym.
KOMUNIKAT z dnia 08.05.2021 r.

OZZ SOK zaproszony jako przedstawiciel w wideokonferencji z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Ireneusza Merchel.


W dniu 19.05.2021 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel w temacie podwyżki wynagrodzeń w 2021 r.
W powyższej wideokonferencji uczestniczyć będzie Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Wojciech Zieliński.
KOMUNIKAT z dnia 04.05.2021 r.

Gratulacje dla Patryka.


W dniach 23-24.04.2021 r. w miejscowości Staszów odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w zapasach w stylu wolnym.
Miło nam poinformować, że członek Naszego Związku Zawodowego OZZ SOK Patryk Zwada zdobył brązowy medal w kategorii do 65 kg- GRATULUJEMY !

Zebrnaie

Poniżej link do strony internetowej KG SOK w tym miłym temacie:
-> KGSOK <-
KOMUNIKAT z dnia 14.04.2021 r.

Spotkanie z udziałem Prezesa PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel.


W dniu 14.04.2021 r. Centrala PKP PLK S.A. poinformowała Organizacje Związkowe- sygnatariuszy ZUZP, że zaplanowane spotkanie Pracodawcy ze Stroną Związkową w połowie kwietnia br., w temacie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie odbędzie z uwagi na dynamiczną sytuację pandemiczną, a w ślad za tym również dynamicznie zmieniającą się sytuację ekonomiczną Spółki spotkanie, z przyczyn powyższych, odbędzie się w terminie późniejszym.
Ustalenie terminu zostanie dokonane najszybciej jak to możliwe.
KOMUNIKAT z dnia 08.04.2021 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 22.04.2021 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.Życzenia wielkanocne 2021
KOMUNIKAT z dnia 16.03.2021 r.

Odpowiedź w sprawie badań okresowych

KOMUNIKAT z dnia 15.03.2021 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 24.03.2021 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 11.03.2021 r.

Informacja


Informujemy, że Biuro Spraw Pracowniczych Centrali Spółki zdecydowało aby pracownicy, którzy na dzień zaplanowanego świadczenia pracy mają wyznaczony termin szczepienia przeciwko COVID-19 i którzy w tym dniu poddadzą się szczepieniu, mieli z tego tytułu wykazaną nieobecność usprawiedliwioną płatną.

Cieszymy się tym bardziej z tej decyzji, gdyż świadczy to o tym, że kierownictwo Spółki pozytywnie przychyliło się do wystąpienia związków zawodowych – patrz nasze pismo nr OZZ SOK-121/20 z dnia 17.12.2020 r. – i zdecydowało się na obligatoryjne udzielenia dnia wolnego.

Jednocześnie informujemy, że w celu udania się na szczepienie pracownik powinien poinformować o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz, o ile to możliwe, opiekuna kadrowego. Informacja taka winna być przedłożona z odpowiednim wyprzedzeniem, w miarę możliwości dowodnie tj. poprzez e-mail, sms lub pismem.
Ze szczegółami całej procedury zapozna Państwa pracodawca.
KOMUNIKAT z dnia 08.03.2021 r.

wideokonferencja


W dniu 05.03.2021 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK a także Kierownictwem Komend Regionalnych SOK.
Formuła spotkania podyktowana była występowaniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego związanego z SARS-CoV-2 a także funkcjonowania naszej formacji.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei skierował pisemnie poniższe pytania tj.

1. Szkolenia nowo zatrudnionych a mianowicie w jakiej formie a przede wszystkim, kiedy odbędzie się kurs podstawowy na funkcjonariusza SOK, pracowników zatrudnionych w IOK Warszawa ?

2. Czy jest możliwość aby służba dyżurna otrzymała składnik umundurowania w postaci kurtki z polaru oraz bieliznę termoaktywną w sytuacji gdy niejednokrotnie komendanci zmian bądź dyżurni zmian pełnią w różnej formie służbę patrolową.

3. W związku z wznowieniem przeprowadzania badań okresowych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Czy jest możliwość, aby badania okresowe rozpocząć po zakończeniu procesu szczepień w naszej formacji w sytuacji gdy praktycznie tygodnie dzielą nas od możliwości zaszczepienia ?

Oczywiście regułą stało się, iż OZZ SOK jako jedyna organizacja związkowa działająca w KG SOK skierowała pisemnie pytania dotyczące funkcjonowania naszej formacji a stało się to może dlatego że Związek Zawodowy NSZZ funkcjonariuszy SOK jako nasz partner społeczny, które wspierał Nas przy takich okazjach nie był obecny na wideokonferencji.

Odnośnie pytania dotyczącego szkolenia nowo zatrudnionych w IOK Warszawa Pan Naczelnik Adam Morawski wyjaśnił, że kurs podstawowy na funkcjonariusza SOK dla pracowników IOK Warszawa zostanie rozpoczęty za kilka dni metodą hybrydową w instytucie Kolejnictwa w Warszawie.

Natomiast w kwestii pytania o możliwość doposażenia służby dyżurnej w kurtki polarowe jak również bieliznę termoaktywną Pani z-ca Komendanta Głównego Jadwiga Kowalczyk odpowiedziała, że w obecnej sytuacji nie jest to możliwe ze względu na brak środków finansowych.

W odniesieniu do pytania dotyczącego możliwości, aby badania okresowe rozpocząć po zakończeniu procesu szczepień Pani Naczelnik Agnieszka Wardecka Perkowska odpowiedziała, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19….., które weszła w życie w dniu 05.12.2020 r. Nowelizacja art. 15 zzzy Ustawy ma na celu umożliwienie przeprowadzenia zawieszonych dotychczas badań lekarskich i psychologicznych m.in. funkcjonariuszy SOK a co za tym idzie sprawnego przeprowadzenia procesu związanego z ciążącym na Pracodawcę obowiązku dopuszczenia pracownika z aktualnym orzeczeniem lekarskim. Ponadto Pani Naczelnik oznajmiła, że teraźniejsze skierowania na badania mają zapobiec późniejszemu zatorowi w Medycynie Kolejowej.

W powyższej wideokonferencji uczestniczył Przewodniczący ZK OZZ SOK Wojciech Zieliński.


KOMUNIKAT z dnia 02.03.2021 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję


W dniu 05.03.2021 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
Na wideokonferencji poruszane będą tematy zgłoszone przez organizacje związkowe.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Wojciech Zieliński.
KOMUNIKAT z dnia 01.03.2021 r.

Wideokonferencja z udziałem Prezesa PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel.


W dniu 26.02.2021 r. roku odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel z przedstawicielami ponadzakładowych organizacji związkowych.
Podczas wideokonferencji omówiono bieżącą sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym i podano statystykę z której wynika, że najwięcej zachorowań występuje nadal w Straży Ochrony Kolei.
Przedstawiono sytuację ekonomiczno- finansową za rok 2020 a także realizację planu zatrudnienia jak również realizację funduszu wynagrodzeń.
Na spotkaniu omówiono Ramowy Regulamin Pracy. Szkolenia BHP nadal nie będą wykonywane.

W kwestii podwyżki wynagrodzeń w 2021 roku Pan Prezes oznajmił, że spotkanie odbędzie się w połowie kwietnia 2021 i wówczas nastąpią konkrety w przedmiotowej sprawie.
W spotkaniu uczestniczył Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 19.02.2021 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 24.02.2021 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 16.02.2021 r.

OZZ SOK zaproszony jako przedstawiciel w wideokonferencji z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Ireneusza Merchel.


W dniu 26.02.2021 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.
W powyższej wideokonferencji uczestniczyć będzie Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 05.02.2021 r.

Posiedzenie Branży Transport OPZZ


W dniu 03.02.2021 roku odbyło się posiedzenie Branży TRANSPORT OPZZ, w którym uczestniczyli przedstawiciele Organizacji Związkowych związanych z szeroko rozumianych transportem publicznym i towarowym.
Posiedzenie z powodu pandemii odbyło się w formie wideokonferencji.
W jego trakcie poruszane były m.in. problemy transportu autobusowego wynikające z zastoju w ruchu turystycznym, zmniejszenie przewozów podróżnych wynikające z zamknięcia szkół i uczelni, przejścia wielu pracowników na tzw. pracę hybrydową (zdalną). Transport lotniczy oraz kolejowy z tych samych powodów również boryka się ze zmniejszeniem ilości podróżnych a społeczeństwo z powodu pandemii znacznie ograniczyło przemieszczanie się a także mniej jest podróżnych biznesowych w ruchu turystycznym.
Podczas posiedzenia omawiana była pomoc Rządu w ramach tarcz oraz pomoc z PFR. Szczegółowych informacji udzielił Wiceminister Infrastruktury Pan Rafał Weber odpowiedzialny za sprawy związane z transportem drogowym, drogami publicznymi i bezpieczeństwem ruchu drogowego. Uczestnicy spotkania zostali także poinformowani o sytuacji w przedsiębiorstwie PLL LOT, szykujących się zwolnieniach pracowników, pomimo otrzymania pomocy rządowej, jak również o sytuacji w PKP Cargo i problemach przewozowych.
Na posiedzeniu obecny był również przedstawiciel OZZ SOK.
KOMUNIKAT z dnia 29.01.2021 r.

Posiedzenie Branży Transport OPZZ.


W dniu 03.02.2021 r. odbędzie się posiedzenie Branży Transport OPZZ w formie wideokonferencji.

Na posiedzenie zostało zaproszone Kierownictwo OPZZ. Głównymi tematami spotkania będą:

1. Omówienie podstawowych problemów poszczególnych sektorów branży.
2. Omówienie Odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na Stanowisko Zespołu Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy w sprawie pomocy firmom transportowym w okresie pandemii.
3. Omówienie bieżących spraw OPZZ przez przedstawicieli Kierownictwa OPZZ

W powyższym spotkaniu wezmą udział przedstawiciel OZZ SOK jako członek Rady Branży Transport OPZZ.KOMUNIKAT z dnia 26.01.2021 r.

Informacja z Zarządu Krajowego OZZ SOK


Dnia 21.01.2021 r. zorganizowano posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei w formie hybrydowej tj. zdalnej w aplikacji Whats App i stacjonarnej.
Na posiedzeniu obecnych było 21 członków ZK z 28 stałych członków ZK co stanowi 75 %.
Przewodniczący ZK OZZ SOK Wojciech Zieliński omówił działalność Prezydium ZK OZZ SOK w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu Krajowego OZZ SOK tj. od 03 lipiec 2020 r.
W kolejnej części posiedzenia Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej omówił sprawozdanie KKR- bez zastrzeżeń.
Następnie Przewodniczący ZK OZZ SOK przedstawił stan kosztów i stanu konta Zarządu Krajowego za rok 2020 oraz preliminarz budżetowy na rok 2021 a także wykaz ilości członków na poszczególnych ZO OZZ SOK.
Na posiedzeniu ZK OZZ SOK Przewodniczący Wojciech Zieliński omówił realizację uchwał z Zarządu Krajowego z dnia 03.07.2020 r. a także przyjęto następujące jednogłośnie uchwały:

Uchwała 1 Zatwierdzenia rachunku kosztów za 2020 rok,

Uchwała 2 Zatwierdzenie preliminarza budżetowego na 2021 r.

Przeprowadzono dyskusję na sprawy bieżące związane z OZZ SOK a także naszej formacji.
Po wyczerpaniu tematów posiedzenie zakończył Przewodniczący ZK OZZ SOK Wojciech Zieliński.KOMUNIKAT z dnia 19.01.2021 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 27.01.2021 r. w formie wideokonferencji
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 11.01.2021 r.

Apel


KOMUNIKAT z dnia 28.12.2020 r.

Pismo do Ministra Zdrowia


W dniu 28.12.2020 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) na wniosek OZZ SOK skierowało pismo do Pana Adama Niedzielskiego- Ministra Zdrowia w sprawie włączenia Straży Ochrony Kolei do grupy służb mundurowych szczepionych w pierszej fazie Narodowego Programu Szczepień.


Życzenia Świąteczne i Noworoczne
KOMUNIKAT z dnia 18.12.2020 r.

Pismo w sprawie szczepień


W związku z planowanym wdrożeniem Narodowego Programu Szczepień i co za tym idzie, przygotowanymi priorytetami dotyczącymi kolejności ich wykonania, pragnę zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

- dołączenie Straży Ochrony Kolei do grupy służb mundurowych szczepionych w fazie pierwszej - do kategorii grupy szczepienia zbiorowego zakwalifikowano m.in. służby mundurowe, którym to wyznaczono termin szczepień w I etapie – tuż po pracownikach służby zdrowia. Szczepieniami w pierwszym etapie zostaną objęci żołnierze Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej i Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy TOPR oraz GOPR.
Niestety, w tej grupie zabrakło funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, którzy pełniąc codzienną służbę są tak samo narażeni na zakażenie koronawirusem jak wymienieni wyżej żołnierze i funkcjonariusze. Takie postawienie sprawy jest bardzo krzywdzące i niesprawiedliwe. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podjęcie zdecydowanych i skutecznych działań, by odpowiedzialni za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym funkcjonariusze SOK zostali włączeni do I etapu szczepień.

- ułatwienie pracownikom PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyjęcia szczepionki – jedynym skutecznym działaniem jest w tej sytuacji obligatoryjne udzielenie czasu wolnego przez pracodawcę na wykonanie szczepienia – sprawne przejście przez ten proces to szybsza możliwość normalnego funkcjonowania gospodarki, a w tym naszej Spółki, której sprawne działanie jako narodowego zarządcy sieci kolejowej ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie całej społeczności.

Dlatego raz jeszcze chcę podkreślić, że te dwie sprawy: dołączenie funkcjonariuszy SOK do I etapu szczepień oraz zaangażowanie pracodawcy w sprawny przebieg całego procesu immunizacji muszą być postrzegane jako kluczowe z punktu widzenia społeczeństwa, Pracodawcy oraz organizacji związkowych.
KOMUNIKAT z dnia 10.12.2020 r.

wideokonferencja


W dniu 07.12.2020 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK tj. Komendant Główny SOK Józef Hałyk, z-ca Komendanta Głównego SOK Paweł Boczek oraz Pani Naczelnik Agnieszka Wardecka- Perkowska a także kierownictwo Komend Regionalnych SOK.
Formuła spotkania podyktowana była występowaniem na obszarze całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego związanego z SARS-CoV-2 a także funkcjonowania naszej formacji.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei skierował pisemnie poniższe pytania tj.

1. Szkolenia nowo zatrudnionych a mianowicie w jakiej formie a przede wszystkim, kiedy odbędzie się kurs podstawowy na funkcjonariusza SOK, pracowników zatrudnionych m.in. w IOK Iława, IOK Wrocław, IOK Warszawa oraz innych Komend Regionalnych ?

2. Czy jest możliwość w jakikolwiek sposób uposażyć dodatkowo finansowo pracowników SOK oczekujących na kurs podstawowy SOK np. poprzez dodanie niedzieli świątecznej i przyjście w tym celu do pracy ? Zaznaczamy, iż niektórzy z pracowników m.in. z IOK Iława oczekują ok 15 miesięcy na kurs podstawowy. Fakt długookresowego oczekiwania na kurs oraz niskiego uposażenia może spowodować odejście tych pracowników.

Ciekawostką jest fakt ,iż ( OZZ SOK ) jako jedyna organizacja związkowa działająca w KG SOK skierowała pisemnie pytania dotyczące funkcjonowania naszej formacji.

Odnośnie pytania dotyczącego szkolenia nowo zatrudnionych szczególnie w IOK Iława, IOK Wrocław, IOK Warszawa Pan z-ca Komendanta Głównego SOK Paweł Boczek wyjaśnił, że w obecnym momencie ze względu na sytuację epidemiczną kurs podstawowy na funkcjonariusza SOK został czasowo przesunięty do czasu aż warunki epidemiczne pozwolą w miarę bezpiecznie przeprowadzić szkolenie.

Natomiast w kwestii pytania o możliwość dodatkowego uposażenia finansowego pracowników SOK oczekujących na kurs podstawowy na funkcjonariusza SOK tj. poprzez możliwość pracy w niedzielę Pani Naczelnik Agnieszka Wardecka-Perkowska odpowiedziała, że nie jest to możliwe ze względu na fakt iż pracownicy oczekujący na kurs pracują w systemie pracy podstawowym.

W powyższej wideokonferencji uczestniczył Przewodniczący ZK OZZ SOK Wojciech Zieliński.

KOMUNIKAT z dnia 03.12.2020 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję


W dniu 07.12.2020 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
Na wideokonferencji poruszane będą tematy zgłoszone przez organizacje związkowe.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Wojciech Zieliński.
KOMUNIKAT z dnia 30.11.2020 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


W dniu 30.11.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Komisja Socjalna na której ustalono kwoty świadczenia świątecznego z ZFŚC na 2020 r.

Przedział dochodowy w rodzinie upoważnionego do ZFŚS

dochód do 800 zł należność 800 zł
dochód 801 do 1200 należność 740 zł brutto
dochód 1201 do 1800 należność 710 zł brutto
dochód 1801 do 2200 należność 680 zł brutto
powyżej 2200 należność 650 zł brutto

W powyższej Komisji uczestniczył Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 25.11.2020 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 30.11.2020 r. w formie wideokonferencji w siedzibach Komend Regionalnych SOK.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 21.11.2020 r.

Wideokonferencja z udziałem Prezesa PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel.


W dniu 19.11.2020 r. roku odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel z przedstawicielami ponadzakładowych organizacji związkowych.
Podczas wideokonferencji omówiono bieżącą sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym oraz podano informację o braku organizacji uroczystości z okazji Święta Kolejarza w 2020 r.

Odznaczeni Pracownicy Naszej Spółki otrzymają listy gratulacyjne podpisane przez Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z informacją o przyznaniu odznaczenia państwowego lub resortowego.
Listy gratulacyjne będą dostarczone do jednostek organizacyjnych z prośbą o ich dowodne dostarczenie Odznaczonym.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną uroczyste wręczenie przyznanych odznaczeń nastąpi w terminie późniejszym.
Gratyfikacja pieniężna, przysługująca na podstawie § 34 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” w kwocie 2 661,30 zł zostanie wypłacona w terminie wypłaty wynagrodzenia za miesiąc listopad br.

Ponadto z uwagi na to, jak również przychylając się do wystąpień Związków Zawodowych, Pracodawca podjął decyzję o wypłacie Nagrody z okazji Święta Kolejarza w 2020r. wg zasad wyliczenia wynikającego z zapisów Protokołu dodatkowego nr 15 do ZUZP tj. w wysokości 532,26 zł.
W spotkaniu uczestniczył Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 03.11.2020 r.

Wideokonferencja z udziałem Prezesa PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel.


W dniu 26.10.2020 r. roku odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel z przedstawicielami ponadzakładowych organizacji związkowych.
Podczas wideokonferencji omówiono bieżące działania podjęte przez Pracodawcę w związku z dalszym utrzymującym się stanem epidemii a także dalsze planowanie działań w powyższym temacie.

Prezes PKP PLK S.A poinformował, że po podliczeniu bilansu finansowego po terminie 31 października 2020 r. przedstawi stronie związkowej stan finansów z uwzględnieniem strat spowodowanych przez COVID-19. Oznajmił, że świadczenie na Święto Kolejarza będzie wyższe jednakże kwota, będzie ustalona po wspomnianym bilansie finansowym.
W spotkaniu uczestniczył Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 22.10.2020 r.

OZZ SOK zaproszony jako przedstawiciel w wideokonferencji z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Ireneusza Merchel.


W dniu 26.10.2020 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.
W powyższej wideokonferencji uczestniczyć będzie Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 20.10.2020 r.

Jubileusz 25-lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei


W imieniu Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei składam wszystkim członkom i sympatykom OZZ SOK najserdeczniejsze życzenia z okazji Jubileuszu 25- lecia powstania OZZ SOK. Dziękując za dotychczasową wieloletnią pracę jestem przekonany o dalszej owocnej działalności Naszego Związku Zawodowego dla dobra naszej formacji.
Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom sukcesów w pracy zawodowej i związkowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami serdeczności i uznania

Przewodniczący ZK OZZ SOK

Wojciech Zieliński
KOMUNIKAT z dnia 13.10.2020 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 29.10.2020 r.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 06.10.2020 r.

Wideokonferencja zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury


W dniu 05.10.2020 r. roku odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.
Ze szczebla ministerialnego obecny był Sekretarz Stanu Pan Andrzej Bittel, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Pan Ignacy Góra. W spotkaniu obecne było kierownictwo spółek kolejowych zrzeszonych w grupie PKP S.A na czele z Prezesem Krzysztofem Mamińskim.

Strona związkowa reprezentowana była przez największe centrale związkowe reprezentujące PKP S.A. wśród zaproszonych organizacji związkowych obecny był Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei Wojciech Zieliński.
Głównymi tematami spotkania było:


1. Stan prac legislacyjnych w Ministerstwie Infrastruktury nad projektami z zakresu transportu kolejowego.
2. Wsparcie dla kolei w związku z COVID-19 (tarcza antykryzysowa )
3. Sytuacja finansowa spółek kolejowych.
4. Stan bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.
5. Sytuacja Kolejowych Medycyn Pracy tj. zatrzymanie wstępnych badań lekarskich dla maszynistów.

Ponadto Prezes PKP S.A poinformował , że głównym celem obecnie jest stabilizacja stanowisk pracy oraz, że nie ma zagrożeń w kwestii wynagrodzeń.KOMUNIKAT z dnia 04.10.2020 r.

OZZ SOK zaproszony przez Ministerstwo Infrastruktury.

W dniu 05.10.2020 r. odbędzie się posiedzenie w formie wideokonferencji Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa zorganizowane przez Ministerstwo Infrastruktury.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei jako stały członek Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa włącza się z pełnym zaangażowaniem w tematy, które będą omawiane na posiedzeniu.

W powyższym posiedzeniu udział weźmie Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK Wojciech Zieliński.KOMUNIKAT z dnia 01.10.2020 r.

Wideokonferencja z udziałem Prezesa PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel.


W dniu 30.09.2020 r. roku odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel z przedstawicielami ponadzakładowych organizacji związkowych. Ze strony Zarządu PKP PLK S.A uczestniczyła również Pani Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Grażyna Blicharz.

Podczas wideokonferencji omówiono bieżące działania podjęte przez Pracodawcę w związku z dalszym utrzymującym się stanem epidemii a także dalsze planowanie działań w powyższym.
Prezes PKP PLK S.A poinformował, że w miesiącu listopad 2020 przedstawi stronie związkowej stan finansów za okres ostatnich 10 miesięcy z uwzględnieniem stanu strat finansowych.
Głównym tematem spotkania było omówienie i podpisanie Aneksu do Porozumienia z dnia 15 lipca 2020r. ( Protokół dodatkowy nr 15 )
W spotkaniu uczestniczył Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 28.09.2020 r.

OZZ SOK zaproszony jako przedstawiciel w wideokonferencji z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Ireneusza Merchel.


W dniu 30.09.2020 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 11.09.2020 r.

wideokonferencja


W dniu 08.09.2020 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK tj. Komendant Główny SOK Józef Hałyk, z-ca Komendanta Głównego SOK Paweł Boczek, z-ca Komendanta Głównego SOK Jadwiga Kowalczyk oraz Pani Naczelnik Agnieszka Wardecka- Perkowska a także kierownictwo Komend Regionalnych SOK.
Na wideokonferencji omawiane były bieżące tematy związane ściśle z naszą formacją.
Kierownictwo Komendy Głównej odpowiedziało na pytania zadane poprzez pisma skierowane przez organizacje związkowe.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei otrzymał odpowiedzi na pytania tj.

1. Czy i w jakim terminie jest planowana wymiana telefonów służbowych.
2. Sprawa szkoleń nowo zatrudnionych a mianowicie kiedy, gdzie i w jakiej formie odbędzie się kurs podstawowy na funkcjonariusza SOK , pracowników zatrudnionych w IOK Iława.

Odnośnie pytania dotyczącego telefonów komórkowych Pani z-ca Komendanta SOK Kowalczyk odpowiedziała, iż w obecnej sytuacji finansowej PKP PLK S.A nie jest możliwa wymiana telefonów służbowych natomiast w kwestii nowo zatrudnionych szczególnie w IOK Iława Pan z-ca Komendanta Głównego SOK Boczek wyjaśnił, że w obecnej chwili organizowany jest kurs podstawowy na funkcjonariusza SOK , który rozpocznie się na początku października dla nowo zatrudnionych z IOK Iława, IOK Wrocław.
W powyższej wideokonferencji uczestniczył Przewodniczący ZK OZZ SOK Wojciech Zieliński.
KOMUNIKAT z dnia 07.09.2020 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję


W dniu 08.09.2020 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
Na wideokonferencji poruszane będą tematy zgłoszone przez organizacje związkowe.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział Przewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Wojciech Zieliński.
KOMUNIKAT z dnia 20.08.2020 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 25.08.2020 r. metodą zdalnie-elektroniczną.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 20.07.2020 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 22.07.2020 r. metodą zdalnie-elektroniczną.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 16.07.2020 r.

Spotkanie z udziałem Prezesa PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel.


W dniu 15.07.2020 r. roku odbyło się spotkanie zorganizowana przez Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel z przedstawicielami ponadzakładowych organizacji związkowych. Ze strony Zarządu PKP PLK S.A uczestniczyła również Pani Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Grażyna Blicharz.

Podczas spotkania omówiono bieżące działania podjęte przez Pracodawcę w związku z dalszym utrzymującym się stanem epidemii a także dalsze planowanie działań w powyższym.
Prezes PKP PLK S.A omówił i przedstawił stan finansów za okres ostatnich 5 miesięcy z uwzględnieniem stanu strat finansowych spowodowanych m.in. spowolnieniu dostępności linii kolejowych dla przewoźników pasażerskich i towarowych.
Oznajmił, że PKP PLK S.A. nie otrzymała pomocy finansowej z tytułu tarczy antykryzysowej ponieważ wg. kryteriów nie kwalifikujemy się do powyższej pomocy. Niemniej jednak złożony będzie wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dotację celową.
Na spotkaniu został podpisany Protokół nr 15 ( ZUZP ), który umożliwia podwyższenie nagrody z okazji Święta Kolejarza od dnia 01.01.2021 r. z wypłatą na stosowny dzień przypadającego Święta oraz uznania 25 listopada jako dzień świąteczny.
Ponadto w dokumencie uszczegóławiającym uwzględniono zapis, że po okresie tj. lipiec- sierpień gdy zostanie sporządzony bilans jest możliwe wypłacenie podwyższonej nagrody na Święto Kolejarza w bieżącym roku. Dodatkowo po sporządzeniu bilansu i planu finansowego na 2021 r. zostaną rozpoczęte rozmowy w sprawie uruchomienia podwyżek wynagrodzeń z wcześniejszym terminie tj. luty-czerwiec.
W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący ZK OZZ SOK Wojciech Zieliński.
KOMUNIKAT z dnia 08.07.2020 r.

OZZ SOK zaproszony jako przedstawiciel spotkania z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Ireneusza Merchel.


W dniu 15.07.2020 r. odbędzie się spotkanie z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.
W powyższym spotkaniu weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK.
KOMUNIKAT z dnia 06.07.2020 r.

Posiedzenie Zarządu Krajowego OZZ SOK


W dniu 03.07.2020 r. odbyło się zdalno- elektroniczne posiedzenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.

Na posiedzeniu omówiono sprawy bieżące a także wewnętrzną pracę Związku. Podjęto uchwały regulujące dalsze i sprawniejsze funkcjonowanie Zarządu.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami skonkretyzowano temat wykonania upominków dla członków OZZ SOK na przypadający w bieżącym roku jubileusz 25-lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.
KOMUNIKAT z dnia 16.06.2020 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. metodą zdalnie-elektroniczną.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK- Mariusz Miazga.

W przypadku zapytań lub szczegółowych informacji dotyczących Komisji Socjalnej zainteresowani proszeni są o kontakt z kolegą Mariuszem, numer telefonu komórkowego w zakładce- Kontakt.KOMUNIKAT z dnia 05.06.2020 r.

OZZ SOK zaproszony na wideokonferencję


W dniu 10.06.2020 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK.
Na wideokonferencji poruszane będą tematy zgłoszone przez organizacje związkowe.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego OZZ SOK- Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 20.05.2020 r.

Wideokonferencja z udziałem Prezesa PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel.


W dniu 20.05.2020 r. roku odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. p. Ireneusza Merchel z przedstawicielami ponadzakładowych organizacji związkowych.
Podczas wideokonferencji omówiono postulaty przekazane przez organizacje związkowe tj.
- zmiany w ZUZP tj. dostosowanie tabeli do zmian stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania ( załącznik m 1 do ZUZP )
- sprawa odznaczeń resortowych zostaje przedłożona na inny termin z uwagi na oczekiwanie informacji ze strony Ministerstwa.

Ponadto omówiono temat tzw. bonów turystycznych, które miałyby urzeczywistnić się w PKP PLK S.A.
Ze strony OZZ SOK w wideokonferencji uczestniczył Wiceprzewodniczący ZK Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 19.05.2020 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 26.05.2020 r metodą zdalnie-elektroniczną.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK- Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 14.05.2020 r.

OZZ SOK zaproszony jako przedstawiciel wideokonferencji z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Ireneusza Merchel.


W dniu 20.05.2020 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK.
KOMUNIKAT z dnia 07.05.2020 r.

Wideokonferencja z udziałem Prezesa PKP PLK S.A. Ireneusza Merchel.


W dniu 07.05.2020 r. roku odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. p. Ireneusza Merchel z przedstawicielami ponadzakładowych organizacji związkowych.
Ze strony Zarządu PKP PLK S.A uczestniczyła również Pani Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Grażyna Blicharz.
Podczas wideokonferencji omówiono działania podjęte przez Pracodawcę w związku z ogłoszeniem stanu epidemii jak również skutki finansowe i planowanie działań w powyższym. Prezes PKP PLK S.A interpretował wprowadzenie reżimu finansowego w Spółce.
Ponadto argumentował konieczne zmiany w ZUZP tj. dostosowanie tabeli do zmian stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania ( załącznik m 1 do ZUZP )
W dalszym toku wideokonferencji Prezes PKP PLK S.A Ireneusz Merchel oświadczył, że:

• nie będzie dokonywane obniżenie stałych elementów wynagrodzenia
• nagrody jubileuszowe będą wypłacane zgodnie z rama czasową
• odprawy emerytalne nie będą wstrzymane
• odznaczenia resortowe na Dzień Kolejarza – procedura ich przyznawania rozpocznie się w miesiącu maju
• nie będzie obniżenia czasu pracy pracowników

Pan Prezes oznajmił i oświadczył, że zgodnie z ustaleniami Spółki PKP PLK S.A zostały wstrzymane premie uznaniowe aby zminimalizować skutki finansowe jednakże doprecyzował, że za bardzo szczególne osiągnięcia jest możliwa premia uznaniowa. Kolejna wideokonferencja zaplanowana została ok 20-21 maj 2020 r.
Ze strony OZZ SOK w wideokonferencji uczestniczył Przewodniczący ZK Wojciech Zieliński.KOMUNIKAT z dnia 30.04.2020 r.

OZZ SOK zaproszony jako przedstawiciel wideokonferencji z udziałem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Pana Ireneusza Merchel.


W dniu 07.05.2020 r. odbędzie się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji Związkowych z Prezesem Zarządu PKP PLK S.A. Panem Ireneuszem Merchel.
W powyższej wideokonferencji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK.
KOMUNIKAT z dnia 20.04.2020 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 24.04.2020 r metodą zdalnie-elektroniczną.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK- Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 15.04.2020 r.

Telekonferencja z udziałem Prezesa PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego.


W dniu 15.04.2020 r. roku odbyła się druga telekonferencja zorganizowana przez Prezesa Zarządu PKP S.A. p. Krzysztofa Mamińskiego z przedstawicielami ponadzakładowych organizacji związkowych na temat ochrony miejsc pracy w dobie kryzysu wywołanego koronawirusem „Covid-19”.
Podczas telekonferencji prezes Mamiński wyraził zaniepokojenie, które po zapoznaniu się z wnioskami i propozycjami Pracodawców oraz Organizacji Związkowych, rodzi w nim obawy, że może nie dojść do podpisania porozumienia. Na chwilę obecną oczekiwania, sposoby przeciwdziałania kryzysowi nawet pomiędzy poszczególnymi pracodawcami są rozbieżne.
Do tego dochodzą sugestie czynnika społecznego, które trzeba razem zespolić.
Na chwilę obecną Wszyscy są zgodni, że należy chronić miejsca pracy i minimalizować straty ekonomiczne firm, natomiast sposoby jak to osiągnąć, każdy proponuje inne.
Przedstawiciele organizacji związkowych po zapoznaniu się z informacją, przedstawili opinię, że nadal są gotowi do współpracy przy tej inicjatywie, choć zdają sobie sprawę, że przyjdzie im do podobnych rozmów usiąść z własnymi pracodawcami. Mają nadzieję, że uda się wypracować POROZUMIENIE, które stanie się „ramą” do rozmów na poziomie spółek.
Ustalono, że kolejne materiały do dyskusji Strona Społeczna otrzyma do dnia 17.04.2020r.
W telekonferencji uczestniczył kolega Michał Karkowski, jako reprezentant OZZ SOK.

KOMUNIKAT z dnia 08.04.2020 r.

Telekonferencja Prezesa PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego z Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi


W dniu 08.04.2020 r. z inicjatywy Prezesa Zarządu PKP S.A. p. Krzysztofa Mamińskiego odbyła się telekonferencja z przedstawicielami ponadzakładowych organizacji związkowych na temat ochrony miejsc pracy w dobie kryzysu wywołanego koronawirusem „Covid-19”. W trakcie telekonferencji wszyscy jej uczestnicy wyrazili zaniepokojenie trudną sytuacją, z którą muszą się zmierzyć pracodawcy w całym kraju, również pracodawcy kolejowi.
P. prezes Mamiński wystąpił z inicjatywą wypracowania porozumienia pomiędzy pracodawcami kolejowymi a organizacjami związkowymi, które będzie wdrażało inicjatywy chroniące miejsca pracy kolejarzy, by nie doszło do zwolnień grupowych, z powodu trudnej sytuacji finansowej.
Przedstawiciele organizacji związkowych wyrazili pełne zrozumienie i chęć współpracy przy tej inicjatywie, gdyż wszyscy solidarnie musimy ponosić obciążenia w dobie istniejącego zagrożenia, oraz wspólnie musimy zadbać o największy kapitał jakim są pracownicy.
KOMUNIKAT z dnia 07.04.2020 r.

OZZ SOK zaproszony jako przedstawiciel Telekonferencji z udziałem Prezesa PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego.


W dniu 08.04.2020 r. odbędzie się Telekonferencja z udziałem przedstawicieli Ponadzakładowych Organizacji Związkowych działających w Spółkach Grupy PKP zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych, zwołana w celu wypracowania porozumienia dot. utrzymania miejsc pracy w trakcie kryzysu ekonomicznego wywołanego Covid-19”.
W powyższej Telekonferencji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK- Michał Karkowski.
KOMUNIKAT z dnia 03.04.2020 r.

Badania medycyny pracy w okresie epidemii koronawirusa


Zgodnie ze znowelizowaną w dniu 31.03.2020 r. ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w razie braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie to może zostać przeprowadzone przez innego lekarza. Lekarz ten może również wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie, przy czym będzie ono ważne 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
Warto również podkreślić, że przeprowadzenie badania medycyny pracy i wydanie orzeczenia może nastąpić zdalnie. Z takiego rozwiązania może skorzystać każdy lekarz, w tym lekarz medycyny pracy. Wynika to z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.link do tematu:
Komunikat dotyczący wykonywania badań medycyny pracy w okresie epidemii koronawirusa


KOMUNIKAT z dnia 19.03.2020 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej organizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei odbędzie się w dniu 23.03.2020 r metodą zdalnie-elektroniczną.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK- Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 16.03.2020 r.

Badania lekarskie


W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wykonywania w najbliższym czasie kończących się terminowo okresowych badań lekarskich Ogólnopolski Związek Zawodowy SOK informuje, że zgodnie z przekazaną informacją od Pana Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei do naszego Związku Zawodowego, należy zachować spokój oraz w najbliższym czasie będzie wydana odpowiednia Decyzja związana z przedmiotową sprawą.
KOMUNIKAT z dnia 06.03.2020 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei odbędzie się 16.04.2020 r.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK- Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 15.02.2020 r.

Podstawa wymiaru nagrody jubileuszowej w 2020 r.


Zgodnie z przesłaną informacją do OZZ SOK zawiadamiamy, że według Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” dotyczące wskazania wysokości podstawy do nagrody jubileuszowej (pkt 3 Załącznika nr 12 do ZUZP) zgodnie z Decyzją Prezesa Zarządu, średnie wynagrodzenie zasadnicze z IV kwartału 2019 roku w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stanowiące podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej w 2020 r., wynosi 2 834,99 zł.
KOMUNIKAT z dnia 11.02.2020 r.

Posiedzenie Branży Transport OPZZ


W dniu 11.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Branży Transport OPZZ w Warszawie.
Gospodarzem spotkania był Przewodniczący Branży Transport Leszek Miętek a także zaproszeni goście tj. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Pan Jerzy Polaczek, poseł PiS Pan Mariusz Trepka , Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski a także członkowie Rady Branży Transport OPZZ.
W trakcie spotkania toczyła się dyskusja na temat realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego i jego wpływ na gospodarkę RP.
Nie zabrakło tematu wypadków na przejazdach kolejowych w tym omówienie strat jakie ponosi transport kolejowy w wyniku tego zjawiska.

Przewodniczący Branży Transport Leszek Miętek poruszył temat włączenia Straży Ochrony Kolei do struktur MSWiA.
Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury Jerzy Polaczek odniósł się do powyższej kwestii i zapewnił, że temat formacji jaką jest Straż Ochrony Kolei będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Na posiedzeniu obecni byli Przewodniczący OZZ SOK Wojciech Zieliński oraz Wiceprzewodniczący OZZ SOK Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 08.02.2020 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei odbędzie się 25.02.2020 r.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK- Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 22.01.2020 r.

Posiedzenie Branży Transport OPZZ.


W dniu 11.02.2020 r. odbędzie się posiedzenie Branży Transport OPZZ.
Na posiedzenie zostało zaproszone Kierownictwo OPZZ a także Pan Jerzy Polaczek Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.

W powyższym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele OZZ SOK jako członkowie Rady Branży Transport OPZZ tj.
Przewodniczący OZZ SOK Wojciech Zieliński,
Wiceprzewodniczący OZZ SOK Mariusz Miazga.KOMUNIKAT z dnia 06.01.2020 r.

Wzorowa postawa członka OZZ SOK funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei i pies służbowy bohater.

Owczarek niemiecki uratował mężczyznę, który chciał rzucić się pod pociąg


link do tematu:
Owczarek niemiecki uratował mężczyznę, który chciał rzucić się pod pociąg

Służbowy pies Straży Ochrony Kolei uratował życie mężczyźnie, który w Nowy Rok chciał popełnić samobójstwo rzucając się pod nadjeżdżający pociąg. Zwierzę zareagowało błyskawicznie na wydaną komendę, bo na ludzką pomoc było już za późno.1 stycznia ok. godz. 21:00 pracownicy Straży Ochrony Kolei monitorując teren zauważyli mężczyznę, który wszedł na tory na przejeździe kolejowym w Chełmie.

Szczęśliwy zbieg okoliczności

Przejazd w tym miejscu jest oświetlony, jednak gdyby mężczyzna wkroczył na tory kilkadziesiąt metrów dalej, nikt by go już nie zauważył. Rzucił się w oczy także dlatego, że miał na sobie t-shirt. - Wzywaliśmy go do zatrzymania: "Stój! - Straż Ochrony Kolei!" Nie reagował - relacjonował w rozmowie z Polsat News Mariusz Świderczuk, pracownik SOK w Chełmie.
Naprawdę niebezpiecznie zrobiło się, kiedy SOK-iści zauważyli nadjeżdżający pociąg. Byli jakieś 20 metrów od 24-latka, ale zdawali sobie sprawę z tego, że nie dobiegną, by go uratować. Spuścili psa. - Komenda jest jedna: bierz! - powiedział Świderczuk.

Zwierzę zareagowało instynktownie
- Pies po prostu uderzył tego mężczyznę w klatkę piersiową powodując jego upadek i spychając go na pobocze torowiska - mówił pracownik SOK.
- Jestem bardzo dumny z psa, że wykonał to, do czego go szkoliliśmy - dodał.
Z Mariuszem Świdorczukiem Amor jest już pięć lat. W służbie w tym rejonie są cztery psiaki.
- Wykorzystujemy ich do patroli szlaków, miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do kradzieży, dewastacji elementów infrastruktury kolejowej - wyliczał Piotr Stefaniuk, rzecznik Służby Kolei w Lublinie. "Zgodnie z przepisami"
Akcji ratowania samobójcy przyglądał się krytycznie mieszkaniec okolicy.
- Policja przyjechała dopiero po półtorej czy dwóch godzinach, jak już bardzo zmarzł - mówił pan Krzysztof. - Bardzo chciało mu się palić. Nie pozwolili mu zapalić papierosa ani skorzystać ze swojego telefonu komórkowego - dodał.
- Ten pan chciał odejść, chciał zapalić. Rozumiem to, ale jeżeli używam środków przymusu bezpośredniego w postaci psa, muszę postępować według przepisów, czyli przekazać taką osobę do najbliższego komisariatu policji - zapewnił Mariusz Świdorczuk.
Policjanci wezwali karetkę, mężczyzna trafił do szpitala. Nie wiadomo jaki jest stan jego zdrowia, ponieważ lekarze odmówili komentarza.Życzenia Świąteczne i Noworoczne


KOMUNIKAT z dnia 06.12.2019 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei odbędzie się 22.01.2020 r.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK.KOMUNIKAT z dnia 26.11.2019 r.

Informacja w sprawie wysokości świadczenia pieniężnego.


Pragnę poinformować, iż wysokość świadczenia pieniężnego wypłacanego w grudniu 2019 r. jako dodatek wynosić będzie w kwocie pomiędzy 400-550 zł w zależności od dochodu pracownika.KOMUNIKAT z dnia 19.11.2019 r.

Uroczystości Święta Kolejarza


W dniu 18.11.2019 r. w Teatrze Wielkim- Opera Narodowa w Warszawie odbyła się uroczysta Gala z okazji Święta Kolejarza pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Gospodarzem spotkania był Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński. Wśród gości obecni byli m.in: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, Prezesi Grupy PKP oraz wyznaczeni do odznaczenia pracownicy.
W gronie desygnowanych na odznaczenia przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei byli:

Agata Lasek – Zasłużona dla Kolejnictwa
Jarosław Mróz- Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na uroczystości obecny był Przewodniczący OZZ SOK Wojciech Zieliński zaproszony przez Grupę PKP S.A. oraz Związek Pracodawców Kolejowych.

Odznaczonym gratulujemy.KOMUNIKAT z dnia 15.11.2019 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


26 listopada 2019 roku w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK.


KOMUNIKAT z dnia 07.11.2019 r.

Spotkanie w PKP S.A. w sprawie PUZP


W dniu 07.11.2019 r. w siedzibie PKP S.A. odbyło się spotkanie pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych a reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi w sprawie nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Strona związkowa przedstawiła swoje propozycje wypracowane w dniu 04.11.2019 na wspólnym spotkaniu, które obecnie zostaną przeanalizowane przez Pracodawców zrzeszonych w ZPK.
W spotkaniu uczestniczył kolega Michał Karkowski, jako reprezentant OZZ SOK.


KOMUNIKAT z dnia 04.11.2019 r.

Spotkanie w ZZM


W dniu 04.11.2019 r. w siedzibie Związku Zawodowego Maszynistów odbyło się spotkanie robocze Związków Zawodowych, uczestniczących w pracach nad PUZP, w celu wypracowania wspólnego stanowiska.
W spotkaniu uczestniczył nasz kolega Michał Karkowski.


KOMUNIKAT z dnia 02.11.2019 r.

Spotkanie w PKP S.A.


W dniu 07.11.2019 r. w siedzibie PKP S.A. odbędzie się spotkanie Ponadzakładowych Organizacji Związkowych w sprawie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.
W powyższym spotkaniu weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK.


KOMUNIKAT z dnia 26.10.2019 r.

VII Krajowy Zjazd Delegatów OZZ SOK


W dniach 23-25.10.2019 roku w Rewie odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.
W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład władz Prezydium ZK OZZ SOK wchodzą:

Kol. Wojciech Zieliński - Przewodniczący ZK OZZ SOK
Kol. Michał Karkowski - Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK
Kol. Mariusz Miazga - Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK
Kol. Małgorzata Nakielska - Członek Prezydium ZK OZZ SOK
Kol. Arkadiusz Starzyk - Członek Prezydium ZK OZZ SOK
Kol. Piotr Frąckiewicz - Członek Prezydium ZK OZZ SOK

Z pozdrowieniami dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei a szczególnie członków OZZ SOK
Przewodniczący ZK OZZ SOK
Wojciech Zieliński


KOMUNIKAT z dnia 18.10.2019 r.

Spotkanie w PKP S.A.


W dniu 16.10.2019 r. odbyło się spotkanie Ponadzakładowych Organizacji Związkowych w sprawie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.
Gospodarzem spotkania był Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński.
Na spotkaniu poruszane były kwestie zmian do PUZP m.in w temacie: nabycia ulg przejazdowych dla pracowników przechodzących na świadczenia emerytalne, świadczenia "święta kolejarza", odznaki i odznaczenia kolejowe jak i inne tematy. Brak porozumienia spowodował dalsze procedowanie zmian w późniejszym terminie.
Przedstawicielem OZZ SOK był kolega Wojciech Zieliński.


KOMUNIKAT z dnia 15.10.2019 r.

OZZ SOK zaproszony jako członek Zespołu ds. bezpieczeństwa.

W związku z z zaproszeniem od Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury, w dniu 17.10.2019 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu do spraw bezpieczeństwa.

Na powyższe spotkanie oddelegowani zostali przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.
Na posiedzeniu omawiane będą m.in tematy związane ściśle z naszą formacją.KOMUNIKAT z dnia 10.10.2019 r.

Spotkanie w PKP S.A.


W dniu 16.10.2019 r. odbędzie się spotkanie Ponadzakładowych Organizacji Związkowych w sprawie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.
W powyższym spotkaniu weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK.
KOMUNIKAT z dnia 06.10.2019 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


22 października 2019 roku w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK.
KOMUNIKAT z dnia 30.09.2019 r.

Spotkanie w PKP PLK


W dniu 30.09.2019 r. odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w PKP PLK S.A. z Pracodawcą na temat wdrożenia i ewentualnego podpisania aneksu do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Aneks wprowadzający zmiany w ZUZP nie został podpisany, czyli nie wejdzie w życie od 01.01.2020 r. tak jak oczekiwał pracodawca.
Głównym powodem nie podpisania była kwestia włączenia stażu pracy w podstawę wynagrodzenia, nie zakończyły się również dalsze rozmowy w innych zagadnieniach.
Następne spotkanie zaplanowano w dniu 24.10.2019 r.
Przedstawicielem OZZ SOK był kolega Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 25.09.2019 r.

Spotkanie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie


W dniu 25 września 2019 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w SOK z Państwowym Inspektorem Pracy.
Podczas spotkania poruszane były sprawy pracownicze nurtujące środowisko funkcjonariuszy SOK.
Przedstawicielem OZZ SOK był kolega Michał Karkowski.


KOMUNIKAT z dnia 17.09.2019 r.

Kolejowe Medycyny Pracy


Szanowne Koleżanki i Koledzy pragnę poinformować, że w zakresie korzystania z Kolejowej przychodni Medycyny Pracy przez naszych funkcjonariuszy i pracowników Przewodniczący OZZ SOK nie podpisywał żadnych zmian na finalnym dokumencie dotyczących doregulowania w powyższej sprawie.
Jak można przeczytać w poprzednich informacjach, istniały jedynie sugestie i propozycje na dokumentach pomiędzy KG SOK a OZZ SOK, Solidarność SOK, Federacja SOK.
W związku z tym jest całkowitą nieprawdą rozgłaszanie przez Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy SOK, iż zmiany podpisały powyższe związki zawodowe. Takiego dokumentu po prostu nie ma !!

Pomówienie ze strony NSZZ Funkcjonariuszy SOK jest jak przypuszczam nerwowym posunięciem ze strony Przewodniczącego w związku z masowymi migracjami członków NSZZ Funkcjonariuszy SOK do innych ZZ, ale w tym celu w dniu 14 września 2019 r. uczestniczyłem w Uroczystościach Podwyższenia Krzyża Świętego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (Przewodniczącego NSZZ SOK nie było na uroczystościach) i modliłem się na drodze krzyżowej za Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy SOK aby została Mu wybaczona ta „niegodziwość”.


KOMUNIKAT z dnia 16.09.2019 r.


W sobotę - 14 września 2019 roku - w święto Podwyższenia Krzyża Świętego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach włączyło się w akcję modlitewną Polska pod Krzyżem. Do łagiewnickiego wieczernika przybyło modlić się za Kościół i Polskę kilka tysięcy osób.
W akcję włączyli się polscy kolejarze, którzy w tym dniu przeżywali swoją doroczną pielgrzymkę.
Ze strony rządowej udział wziął Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk a także większość Prezesów Spółek PKP m.in Prezes PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel. Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei reprezentował Przewodniczący Wojciech Zieliński.

Zebrnaie Zebrnaie ZebrnaieKOMUNIKAT z dnia 23.08.2019 r.


Informujemy, iż zostało osiągnięte rozwiązanie dotyczące realizacji badań profilaktycznych w Przychodniach oraz Punktach Badań Profilaktycznych zlokalizowanych poza obszarem administracyjnym poszczególnych Komend Regionalnych SOK.
KOMUNIKAT z dnia 23.08.2019 r.

Kolejowe Medycyny Pracy cd.

KOMUNIKAT z dnia 22.08.2019 r.

Kolejowe Medycyny Pracy- ODPOWIEDŹ Z KG SOK

KOMUNIKAT z dnia 21.08.2019 r.

Kolejowe Medycyny Pracy


KOMUNIKAT z dnia 15.08.2019 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


27 sierpnia 2019 roku w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Następne posiedzenie Komisji Socjalnej w październiku b.r..
KOMUNIKAT z dnia 25.07.2019 r.


Po raz kolejny OZZ SOK zaproszony jako członek Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa.

W związku z ustaleniami poczynionymi przez Współprzewodniczących Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa odbędzie się posiedzenie w dniu 10 września 2019 r. Zespołu do spraw bezpieczeństwa w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.

Na powyższe spotkanie zostanie oddelegowany przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.KOMUNIKAT z dnia 08.07.2019 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


25 lipca 2019 roku w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.
KOMUNIKAT z dnia 26.06.2019 r.

Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Zawiązków Zawodowych

W dniu 25.06.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych w Warszawie w którym uczestniczyli m.in. wyznaczeni Delegaci Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.
Dokonano w głosowaniach wyboru nowych władz KKZZ tj.


Przewodniczący - Leszek Miętek, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych

Wiceprzewodniczący- Jerzy Rokicki- Kielar, Związek Zawodowy Kolejarzy w Przemyślu

Wiceprzewodniczący- Piotr Dubrownik, Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP

Sekretarz- Wojciech Zieliński , Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei


Zebrnaie Zebrnaie Zebrnaie Zebrnaie
KOMUNIKAT z dnia 17.06.2019 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


25 czerwca 2019 roku w Komendzie Głównej SOK odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.
KOMUNIKAT z dnia 31.05.2019 r.

Spotkanie w KG SOK w sprawie podwyżki wynagrodzeń

30 maja 2019 r. ustalono zasady podwyżki wynagrodzenia tj.


- 150 zł średnio dla każdego pracownika tzw. minimum.

- dodatkowo kwota 130 zł zostały przekazane do dyspozycji KG SOK w celu dodania pracownikom na poszczególnych stanowiskach w celu wyrównania tzw. kominów pomiędzy Komendami Regionalnymi tak aby wszystkie stanowiska we wszystkich Komendach zbyt dużo się nie różniły.

- 100 zł zostało przekazane do podziału dla Komendantów Regionalnych.
KOMUNIKAT z dnia 25.05.2019 r.

Zmarł Przewodniczący OPZZ - Jan Guz

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jana Guza.
Pogrzeb przewidywany jest w Białej Podlaskiej w środę 29 maja br.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…” Ks. J. Twardowski
KOMUNIKAT z dnia 24.05.2019 r.

Spotkanie w PKP S.A. w sprawie ponadzakładowego układu zbiorowego

24 maja 2019 roku w siedzibie PKP S.A. odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi w sprawie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych. Spotkanie prowadził Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński. Ze strony OZZ SOK uczestniczył kolega Mariusz Miazga.
Został przyjęty tzw. bazowy projekt PUZP.
W drugiej połowie czerwca odbędzie się kolejne spotkanie z ZPK i dalsze prace.
KOMUNIKAT z dnia 20.05.2019 r.

Protokół ustaleń Prezesa Zarządu Spółki z Organizacjami Związkowymi działającymi w PKP PLK S.A. w sprawie wdrożenia w 2019r. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
KOMUNIKAT z dnia 16.05.2019 r.

Porozumienie osiągnięte !


16 maja 2019 roku w Centrali PKP PLK S.A. odbyło się spotkanie związków zawodowych z Przedstawicielami PKP PLK S.A. w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzenia. Ze strony Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei uczestniczył Przewodniczący Wojciech Zieliński.

Osiągnięto porozumienie podwyżki w kwocie 600 zł brutto w tym 380 zł średnio w wynagrodzeniu zasadniczym na każdego pracownika.
Ponadto kwota minimalna podwyżki dla pracownika to 150 zł.

Wdrożenie podwyżki nastąpi od dnia 01 lipca 2019 r.

Pobierz plik PDF
KOMUNIKAT z dnia 15.05.2019 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej.


20 maja 2019 roku w Komendzie Głównej SOK odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.

KOMUNIKAT

OZZ SOK zaproszony na spotkanie w PKP S.A.

24 maja 2019 roku w siedzibie PKP S.A. odbędzie się spotkanie ze związkami zawodowymi- tematem spotkania będzie ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.
KOMUNIKAT

OZZ SOK zaproszony na spotkanie w PKP PLK S.A.

16 maja 2019 roku w PKP PLK S.A. odbędzie się spotkanie ze związkami zawodowymi.
KOMUNIKAT


09 maja 2019 r. przed gmachem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 1/3/5 miała miejsce pikieta zorganizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Przybywających na miejsce protestujących przywitała wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która o godzinie 12:00 otworzyła zgromadzenie. Pikietę rozpoczął wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.
W swoim wystąpieniu przypomniał, że zebraliśmy się przed Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, aby po raz kolejny upomnieć się o postulaty pracowników zrzeszonych w OPZZ.

„Domagamy się wprowadzenia prawa do emerytury uzależnionego od stażu pracy oraz usunięcia absurdów prawnych, stanowiących, że emerytura pomostowa należy się pracownikom, którzy podjęli pracę przed 1999 r., a tym co zaczęli pracę później już się nie należy!” – mówił wiceprzewodniczący.
Kolejnym ważnym postulatem był projekt, który zakłada, że kobiety mogłyby przejść na emeryturę po 35 latach pracy, mężczyźni po 40 latach.

Na pikiecie obecny był oczywiście Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei.
Dziękuję kolegom, którzy przybyli na pikietę.Po raz kolejny OZZ SOK zaproszony jako członek Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.

06 maja 2019 r. w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie miało miejsce posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa.
Posiedzeniu przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury p. Andrzej Bittel.
Ze strony związkowej jako członek Zespołu Trójstronnego uczestniczył kolega Arkadiusz Starzyk przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.
Tematami posiedzenia były:


1. Omówienie IV pakietu kolejowego czyli dostosowanie ustawy o transporcie do przepisów unijnych w kwestii udostępnienia infrastruktury innym przewoźnikom spoza polski- będą powołane zespoły tematyczne.
2. Doprecyzowanie przepisów czasu pracy maszynistów.
3. Omawiana była kwestia Funduszu Własności Pracowniczej- wznowienie prac zespołu do spraw majątkowych.
4. Ponownie podejmowano temat przeniesienia Komisji ds. badania wypadków kolejowych do MSWiA.

Na posiedzeniu poruszono kwestię przyszłości Straży Ochrony Kolei, gdzie wyjaśniono iż obecnie Przewodniczący Piotr Duda jest po rozmowach z Prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w powyższym temacie oraz zapewniono, że obecnie pracują nad tymi tematami powołane zespoły w Kancelarii Premiera.

Pobierz plik PDFKOMUNIKAT


OPZZ rusza do walki o emeryturę stażową i nie wygaszanie emerytur pomostowych.

Na 9 maja 2019 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zapowiedziało pikietę w sprawie wprowadzenia emerytury stażowej. Przygotowany przez nich projekt zakłada, że kobiety mogłyby przejść na emeryturę po 35 latach pracy, mężczyźni po 40 latach oraz nie wygaszanie emerytur pomostowych co istotne jest dla pracowników zatrudnionych po 1999 roku.


Pikieta organizowana jest przed gmachem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 1/3/5, w dniu 9 maja 2019 r. o godzinie 12:00. Oczywiście spodziewamy się obecności naszych koleżanek i kolegów na pikiecie.


KOMUNIKAT

25 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa w sprawie bezpieczeństwa w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie .
Organizatorem spotkania był podsekretarz stanu Pan Andrzej Bittel. Ze szczebla ministerialnego obecny był Pan Maciej Sowiński dyrektor Departamentu ds. Kolejnictwa.
Strona związkowa reprezentowana była przez największe centrale związkowe reprezentujące PKP S.A. wśród zaproszonych członków obecny był Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei Wojciech Zieliński oraz Wiesław Łasiński. Głównymi tematami spotkania było:


1. Omówienie prac legislacyjnych pracy maszynistów kolejowych.
2. Przebieg prac dotyczących zmiany przekazania kompetencji komisji badania wypadków kolejowych od Ministra Infrastruktury do MSWiA lub Ministerstwa Sprawiedliwości.
3. Poruszona została kwestia wprowadzenia PKP S.A. jako holding.
4. Przedłożona została sprawa badania pracowników kolejowych przez Straż Ochrony Kolei na okoliczność środków odurzających.
5. Ustalono, że zostaną podjęte działania zmierzające do zmiany kwalifikacji czynu zabronionego jakim jest wykonywanie graffiti na obszarze kolejowym.KOMUNIKAT

Posiedzenie Komisji Socjalnej.

25 kwietnia 2019 roku w KG SOK odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.OZZ SOK jest zrzeszony w strukturach OPZZ


Spotkanie z Prezesem PKP PLK S.A. w sprawie negocjacji podwyżki wynagrodzenia.

Komunikat

10 kwietnia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie Związków Zawodowych z Prezesem PKP PLK S.A. Nasz związek reprezentowany był przez Przewodniczącego Wojciecha Zielińskiego. Stanowisko zostało przedstawione stronie pracodawcy, które zamieszczamy poniżej:Spotkanie z Prezesem PKP PLK S.A w sprawach m.in. płacowych.

Komunikat

27 marca 2019 roku odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Prezesem PKP PLK S.A. Nasz związek reprezentowany był przez Wiceprzewodniczącego Mariusza Miazgę.
Najważniejsze tematy spisane zostały w notatce, którą zamieszczamy poniżej:


Posiedzenie Zespołu Trójstronnego

Dnia 25.02.2019 roku w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie odbyło się Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.
W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący OZZ SOK kolega Zieliński Wojciech - członek Zespołu Trójstronnego.
Głównymi omawianymi tematami posiedzenia były : czas pracy maszynistów , bezpieczeństwo w ruchu kolejowym.
Gospodarz posiedzenia podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury p. Andrzej Bittel odniósł się również w kwestii pytania
o przyszłość Straży ochronny Kolei i odpowiedział , że jest wielkim sympatykiem naszej formacji i wspiera nasze dążenia do zmiany statusu prawnego.


Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowego OZZ SOK w Rewie.

W dniach 21 - 22.02.2019 roku w miejscowości Rewa odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowego OZZ SOK.
Kolega Przewodniczący Wojciech Zieliński złożył sprawozdanie z działalności związku za okres od listopada ubiegłego roku do dnia 21.02.2019.
Uzyskano absolutorium za rok 2018 z działalności budżetowej, jak również został przegłosowany preliminarz wydatków na rok 2019.
Wśród poruszanych tematów znalazły się:
- posiłki w formie słoików,
- obuwie "letnie" i taktyczne,
- przydzielenie na stan indywidualnie latarek, co zwiększy dbałość o powierzone mienie,
- dalsze poszukiwanie możliwości ubezpieczenia od zagubienia sprzętu i odpowiedzialności cywilnej.


Posiedzenie branży TRANSPORT w OPZZ

Komunikat

4 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie branży OPZZ Transport, które poprowadził jej Przewodniczący Leszek Miętek. W spotkaniu wziął również udział Przewodniczący OPZZ Jan Guz.
Po przyjęciu porządku obrad najważniejszym tematem była sprawa sektora lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem sporu zbiorowego w PLL LOT i w PPL oraz sytuacji innych sektorów branży.
Omówiono również bieżące zadania oraz działania OPZZ.
W posiedzeniu brali udział Przewodniczący ZK OZZ SOK Wojciech Zieliński oraz Wiceprzewodniczący Mariusz Miazga.


Spotkanie Komendanta Głównego SOK z Przewodniczącym OZZ SOK

Komunikat

W dniu 09.01.2019 roku w siedzibie Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie odbyło się spotkanie Komendanta Głównego SOK
p. dr inż. Józefa Hałyka z Przewodniczącym OZZ SOK kol. Wojciechem Zielińskim.
Spotkanie miało kurtuazyjny charakter, w celu nawiązania relacji pomiędzy stronami.


Informacja


Spotkanie opłatkowe w PKP PLK S.A.


24.11.2018 Nadzwyczajny Zjazd Delegatów OZZ SOK

Komunikat

W dniach 21 - 23.11.2018 roku w Zakopanem odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.
W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład władz Prezydium ZK OZZ SOK wchodzą:
Kol. Wojciech Zieliński - Przewodniczący ZK OZZ SOK
Kol. Michał Karkowski - Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK
Kol. Mariusz Miazga - Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK
Kol. Małgorzata Nakielska - Członek Prezydium ZK OZZ SOK
Kol. Arkadiusz Starzyk - Członek Prezydium ZK OZZ SOK


05.10.2018 Pikieta w sprawie wznowienia prac nad ustawą o STRAŻY KOLEJOWEJ

Komunikat

W nawiązaniu do informacji otrzymanej od Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Straży Ochrony Kolei informujemy,
że w dniu 16 października 2018 roku o godzinie 12:00 przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
od strony ulicy Batorego odbędzie się Pikieta w sprawie wznowienia prac nad projektem ustawy o Straży Ochrony Kolei,
który przekazany został do konsultacji społecznych 21 kwietnia 2016 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W związku z powyższym prosimy o udział w pikiecie członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego SOK
oraz wszystkich zainteresowanych przekształceniem Straży Ochrony Kolei w państwową formację specjalistyczną, odpowiedzialną za bezpieczeństwo na terenach kolejowych.


11.09.2018 Jedziemy do WARSZAWY

Koleżanki i Koledzy, OZZ SOK zaprasza na manifestację w Warszawie. Jedziemy w sobotę 22.09.2018.


29.05.2018 Zbliżają się uroczystości rocznicowe 100 lecia istnienia Straży Ochrony Kolei

Ogólnopolski Związek Zawodowy SOK proponuje organizowanie uroczystości w systemie ogólnopolskim, regionalnym,
a także w jednostkach wykonawczych - Posterunkach SOK, by nie pominąć żadnego z funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji.


29.05.2018 Co dalej z projektem ustawy o Straży Kolejowej ?

Koleżanki i Koledzy
Na stronie sejmowej ukazała się odpowiedź na interpelację Posła na Sejm RP Pana Adama Andruszkiewicza.

SEJM - kliknij by przeczytać


27.04.2018 Co dalej z projektem ustawy o Straży Kolejowej ?

Koleżanki i Koledzy
Na stronie OCHRONA24.info w dniu dzisiejszym ukazał się artykuł mówiący o pracach związanych z naszą przyszłością.

Artykuł na Ochrona24.info - kliknij by obejrzeć


16.03.2018 Spotkanie Związków Zawodowych działających w Straży Ochrony Kolei z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Joachimem Brudzińskim.

Koleżanki i Koledzy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei w dniu wczorajszym uczestniczył w spotkaniu
przedstawicieli Związków Zawodowych działających w Straży Ochrony Kolei z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Joachimem Brudzińskim.
Celem spotkania było omówienie przyszłości Straży Ochrony Kolei, oraz między innymi bieżącej współpracy ministerstwa ze związkami.

Pismo do MSWiA z dnia 07.02.2018 - kliknij by przeczytać lub pobrać

Pismo do MSWiA z dnia 15.03.2018 - kliknij by przeczytać lub pobrać

Oficjalna informacja MSWiA - kliknij by obejrzeć


23.02.2018 Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk udzielił wywiadu w PR24.

Wywiad - kliknij by obejrzeć i posłuchać
Bezpieczny przejazd