Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei
Licznik odwiedzin
 

OZZ SOK jest zrzeszony w strukturach OPZZ

Posiedzenie branży TRANSPORT w OPZZ

Komunikat

4 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie branży OPZZ Transport, które poprowadził jej Przewodniczący Leszek Miętek. W spotkaniu wziął również udział Przewodniczący OPZZ Jan Guz.
Po przyjęciu porządku obrad najważniejszym tematem była sprawa sektora lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem sporu zbiorowego w PLL LOT i w PPL oraz sytuacji innych sektorów branży.
Omówiono również bieżące zadania oraz działania OPZZ.
W posiedzeniu brali udział Przewodniczący ZK OZZ SOK Wojciech Zieliński oraz Wiceprzewodniczący Mariusz Miazga.


Spotkanie Komendanta Głównego SOK z Przewodniczącym OZZ SOK

Komunikat

W dniu 09.01.2019 roku w siedzibie Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie odbyło się spotkanie Komendanta Głównego SOK
p. dr inż. Józefa Hałyka z Przewodniczącym OZZ SOK kol. Wojciechem Zielińskim.
Spotkanie miało kurtuazyjny charakter, w celu nawiązania relacji pomiędzy stronami.


Informacja


Spotkanie opłatkowe w PKP PLK S.A.


24.11.2018 Nadzwyczajny Zjazd Delegatów OZZ SOK

Komunikat

W dniach 21 - 23.11.2018 roku w Zakopanem odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.
W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład władz Prezydium ZK OZZ SOK wchodzą:
Kol. Wojciech Zieliński - Przewodniczący ZK OZZ SOK
Kol. Michał Karkowski - Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK
Kol. Mariusz Miazga - Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK
Kol. Małgorzata Nakielska - Członek Prezydium ZK OZZ SOK
Kol. Arkadiusz Starzyk - Członek Prezydium ZK OZZ SOK


05.10.2018 Pikieta w sprawie wznowienia prac nad ustawą o STRAŻY KOLEJOWEJ

Komunikat

W nawiązaniu do informacji otrzymanej od Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Straży Ochrony Kolei informujemy,
że w dniu 16 października 2018 roku o godzinie 12:00 przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
od strony ulicy Batorego odbędzie się Pikieta w sprawie wznowienia prac nad projektem ustawy o Straży Ochrony Kolei,
który przekazany został do konsultacji społecznych 21 kwietnia 2016 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W związku z powyższym prosimy o udział w pikiecie członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego SOK
oraz wszystkich zainteresowanych przekształceniem Straży Ochrony Kolei w państwową formację specjalistyczną, odpowiedzialną za bezpieczeństwo na terenach kolejowych.


11.09.2018 Jedziemy do WARSZAWY

Koleżanki i Koledzy, OZZ SOK zaprasza na manifestację w Warszawie. Jedziemy w sobotę 22.09.2018.


29.05.2018 Zbliżają się uroczystości rocznicowe 100 lecia istnienia Straży Ochrony Kolei

Ogólnopolski Związek Zawodowy SOK proponuje organizowanie uroczystości w systemie ogólnopolskim, regionalnym,
a także w jednostkach wykonawczych - Posterunkach SOK, by nie pominąć żadnego z funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji.


29.05.2018 Co dalej z projektem ustawy o Straży Kolejowej ?

Koleżanki i Koledzy
Na stronie sejmowej ukazała się odpowiedź na interpelację Posła na Sejm RP Pana Adama Andruszkiewicza.

SEJM - kliknij by przeczytać


27.04.2018 Co dalej z projektem ustawy o Straży Kolejowej ?

Koleżanki i Koledzy
Na stronie OCHRONA24.info w dniu dzisiejszym ukazał się artykuł mówiący o pracach związanych z naszą przyszłością.

Artykuł na Ochrona24.info - kliknij by obejrzeć16.03.2018 Spotkanie Związków Zawodowych działających w Straży Ochrony Kolei z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Joachimem Brudzińskim.

Koleżanki i Koledzy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei w dniu wczorajszym uczestniczył w spotkaniu
przedstawicieli Związków Zawodowych działających w Straży Ochrony Kolei z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Joachimem Brudzińskim.
Celem spotkania było omówienie przyszłości Straży Ochrony Kolei, oraz między innymi bieżącej współpracy ministerstwa ze związkami.

Pismo do MSWiA z dnia 07.02.2018 - kliknij by przeczytać lub pobrać

Pismo do MSWiA z dnia 15.03.2018 - kliknij by przeczytać lub pobrać

Oficjalna informacja MSWiA - kliknij by obejrzeć


23.02.2018 Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk udzielił wywiadu w PR24.

Wywiad - kliknij by obejrzeć i posłuchać
Bezpieczny przejazd