Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei
Licznik odwiedzin
 

OZZ SOK jest zrzeszony w strukturach OPZZ

25.03.2015 Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiada.

załącznik dołączony do pisma - kliknij by przeczytać lub pobrać


17.03.2015 MIiR informuje co z naszą ustawą pragmatyczną !


10.03.2015 Miejsce pracy dla funkcjonariuszy GOI

Koleżanki i koledzy, przedstawiamy odpowiedź Dyrektora Grzegorza Sokołowskiego - pełnomocnika Zarządu PKP PLK d/s pracowniczych o realizację postanowień
porozumienia punkt 9 , podpunkt 6.

Odpowiedź p. Grzegorza Sokołowskiego - kliknij by przeczytać lub pobrać


10.02.2015 SOK z ustawą pragmatyczną ?

Koleżanki i koledzy, kilka tygodni temu OZZ SOK zwrócił się do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki p . Janusza Piechocińskiego,
z zapytaniem o dalsze losy Straży Ochrony Kolei. Nasze wystąpienie zaowocowało korespondencją skierowaną do Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury
i Rozwoju p. Adama Bielawskiego, w której zawarte jest pytanie czy trwają prace nad wydzieleniem SOK ze struktur PKP.

Pismo skierowane do M I i R - kliknij by przeczytać lub pobrać


10.02.2015 Miejsce pracy dla funkcjonariuszy GOI

Koleżanki i koledzy, gdy jedni tylko się chwalą, że coś zrobią z nierównym traktowaniem funkcjonariuszy SOK będących w grupach GOI,
OZZ SOK wystąpił do Dyrektora Grzegorza Sokołowskiego - pełnomocnika Zarządu PKP PLK d/s pracowniczych o realizację postanowień
porozumienia punkt 9 , podpunkt 6.

Pismo skierowane do p. Grzegorza Sokołowskiego - kliknij by przeczytać lub pobrać


27.01.2015 RPO odpowiada w sprawie podziału na administracyjnych i operacyjnych

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podziału funkcjonariuszy na administracyjnych i operacyjnych - kliknij by przeczytać lub pobrać


14.01.2015 Wymiana korespondencji z RPO

Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z połowiczną odpowiedzią na nasze wystąpienie. - kliknij by przeczytać lub pobrać

Odpowiedź RPO na wniosek o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego - kliknij by przeczytać lub pobrać


14.01.2015 Przypominamy się Wiceprezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Gospodarki

Pismo do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki - p. Janusza Piechocińskiego - kliknij by przeczytać lub pobrać


21.12.2014 Życzenia Bożonarodzeniowe


05.12.2014 Porozumienie i Protokół dodatkowy nr 11 do ZUZP

Porozumienie w sprawie uregulowań wdrożenia Protokołu Dodatkowego nr 11 do ZUZP - kliknij by przeczytać lub pobrać

Protokół Dodatkowy nr 11 - kliknij by przeczytać lub pobrać


04.12.2014 Ulgi przejazdowe na rok 2015 - w jednostkach już rozpoczęto zbieranie deklaracji.

Pismo Prezesa ZPK w sprawie ulg przejazdowych - kliknij by przeczytać lub pobrać


20.10.2014 Stanowisko Związków Zawodowych działających w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei

Koleżanki i koledzy przedstawiamy Wam stanowisko ZZ działających w Komendzie Głównej SOK dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie wymogów zdrowotnych funkcjonariuszy SOK.

Pismo przedstawiające stanowisko ZZ w sprawie rozporządzenia o tzw BADANIACH OKRESOWYCH - kliknij by przeczytać lub pobrać


12.07.2014 Projekt Rozporządzenia zmieniajacego rozporządzenie w sprawie wymogów ...., tzw badania okresowe

Koleżanki i koledzy na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia, które ma zmienić nasze nieszczęsne badania okresowe.
Przez najbliższe pięć dni czekamy na Wasze uwagi. Wysyłajcie je na adres mailowy Związku.

Pismo o konsultacjach w sprawie rozporządzenia o tzw BADANIACH OKRESOWYCH - kliknij by przeczytać lub pobrać

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA - kliknij by przeczytać lub pobrać


12.07.2014 Odpowiedź Pełnomocnika Zarządu ds pracowniczych odnośnie PDO w KG SOK

Odpowiedź skierowana do OZZ SOK na ręce kol. Wiceprzewodniczącego - PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ - kliknij by przeczytać lub pobrać


11.07.2014 PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ, limity w ramach PDO

Koleżanki i koledzy przypominamy treść programu, limitu jaki został określony. A także sygnatariuszy tego porozumienia.

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ - kliknij by przeczytać lub pobrać

Limity PDO - kliknij by przeczytać lub pobrać


17.06.2014 Podwyżki, PDO

Porozumienie dotyczące zasad wzrostu wynagrodzenia od dnia 01.06.2014Sprzeciw OZZ SOK dotyczący wykluczenia SOK z Programu Dobrowolnych Odejść


06.05.2014 Kolejne negocjacje ZUZP

W dniu dzisiejszym, tj. 06.05.2014 r. odbyły się kolejne negocjacje zapisów nowego ZUZP w Spółce.
Pierwszą część spotkania zdominowały zagadnienia związane z programem dobrowolnych odejść (PDO). Związkowcy podkreślali, że zapisy porozumienia obowiązują obie strony.
Strona Pracodawcy musi przestrzegać zobowiązań. Zapis paragrafu 7 ust. 1 jest jednoznaczny : podstawowym wymogiem do skorzystania z PDO jest nabycie uprawnień emerytalnych, ust. 2 mówi o 30 letnim stażu.
Inne traktowanie zapisów, z których Dyrektor się wycofał, będzie oznaczało chęć zwolnień z pracy w związku z tzw. tworzeniem Centrów (CUF). Na takie rozwiązania nie ma zgody Związków. Nie ma i nie będzie zgody na zwolnienia z pracy w ramach PDO, z przyczyn innych jak wymienione w par. 7.
Druga część dotyczyła nowego kształtu Tabeli wynagradzania. Do grupy miałyby wejść : funkcyjny, stażowy i część premii.
Całość symulacji zostanie przekazana do dalszych negocjacji w dniu 21 maja 2014r.


06.02.2014 Kilka spraw z ostatnich dni.

Koleżanki i Koledzy
W ostatnim okresie nasz związek poczynił kilka kroków by uregulować sytuację Straży Ochrony Kolei.
Skierowano dwa pisma:
1. Pismo do ministra Zbigniewa Klepackiego
2. Pismo do wicepremiera Janusza Piechocińskiego
Odbyło się również spotkanie branży TRANSPORT w OPZZ z udziałem premier Bieńkowskiej.
Z uwagi na ograniczony czas tego spotkania nie wszystkie osoby zgłaszające się do zadania pytań wystąpiły ze swoimi pytaniami.
Pani premier Bieńkowska poprosiła by te osoby swoje pytania skierowały drogą pisemną.
Udało mi się osobiście zadać pytanie ministrowi Zbigniewowi Klepackiemu po wyjściu z sali w sprawie SOK.
Minister odpowiedział, że w sprawie naszego wystąpienia niema jeszcze opinii.
3. Komunikat ze spotkania Branży Transport w OPZZ.

Pismo do min. Klepackiego - kliknij by przeczytać lub pobrać

Pismo do prem. Piechocińskiego - kliknij by przeczytać lub pobrać

Komunikat z posiedzenia Rady Branży "TRANSPORT" - kliknij by przeczytać lub pobrać


Wspomnę również, że nasz związek jeszcze w ubiegłym roku w miesiącu grudzień,
podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w KG SOK poruszył po raz kolejny sprawę "badań okresowych".
Pani naczelnik wydziału ds. pracowniczych i organizacyjnych Dorota Sobkiewicz poinformowała,
że KG SOK przesłała propozycje do Centrali Spółki i obecnie sprawa oczekuje na rozpatrzenie w Biurze Prawnym PKP PLK S.A.


04.02.2014 Forum dostępne dla wszystkich


30.12.2013 List otwarty do Posła Michała Jarosa

LIST OTWARTY - kliknij by przeczytać lub pobrać


30.12.2013 Odpowiedź Dyrektora - Pełnomocnika Zarządu d/s pracowniczych na pismo OZZ SOK w sprawie emerytur pomostowych dla funkcjonariuszy "administracyjnych"

Odpowiedź - kliknij by przeczytać lub pobrać


W dniu 11.09.2013 roku Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei aktywnie uczestniczył w przemarszu ulicami Warszawy spod MT,BiGM pod SEJM. Demonstracja zorganizowana została w dniach protestu obywatelskiego. Dziękuję naszym koleżankom i kolegom za bardzo liczny udział w pikiecie.

Galeria zdjęć z pikiety - aby powiększyć zdjęcie należy na nie kliknąć21.08.2013 11 września jedziemy do Warszawy


02.07.2013 OPZZ reaguje na ataki polityków odnoszące się do związków zawodowych


06.02.2013 Odpowiedź z MPiPS w sprawie emerytur pomostowych

Odpowiedź MPiPS - kliknij by przeczytać lub pobrać


24.01.2013 Jutro strajk ostrzegawczy

Biorąc pod uwagę działania pracodawców Grupy PKP podczas przerwy w mediacjach dotyczących realizacji uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych w 2013 roku - centrale związkowe podjęły decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego w dniu 25.01.2013 roku.

Pismo central związkowych do pracowników

Decyzja o strajku przekazana mediatorowi i stronie pracodawcyBezpieczny przejazd