Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei
Licznik odwiedzin
 

KOMUNIKAT z dnia 15.11.2019 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


26 listopada 2019 roku w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK.KOMUNIKAT z dnia 07.11.2019 r.

Spotkanie w PKP S.A. w sprawie PUZP


W dniu 07.11.2019 r. w siedzibie PKP S.A. odbyło się spotkanie pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych a reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi w sprawie nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Strona związkowa przedstawiła swoje propozycje wypracowane w dniu 04.11.2019 na wspólnym spotkaniu, które obecnie zostaną przeanalizowane przez Pracodawców zrzeszonych w ZPK.
W spotkaniu uczestniczył kolega Michał Karkowski, jako reprezentant OZZ SOK.


KOMUNIKAT z dnia 04.11.2019 r.

Spotkanie w ZZM


W dniu 04.11.2019 r. w siedzibie Związku Zawodowego Maszynistów odbyło się spotkanie robocze Związków Zawodowych, uczestniczących w pracach nad PUZP, w celu wypracowania wspólnego stanowiska.
W spotkaniu uczestniczył nasz kolega Michał Karkowski.


KOMUNIKAT z dnia 02.11.2019 r.

Spotkanie w PKP S.A.


W dniu 07.11.2019 r. w siedzibie PKP S.A. odbędzie się spotkanie Ponadzakładowych Organizacji Związkowych w sprawie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.
W powyższym spotkaniu weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK.


KOMUNIKAT z dnia 26.10.2019 r.

VII Krajowy Zjazd Delegatów OZZ SOK


W dniach 23-25.10.2019 roku w Rewie odbył się VII Krajowy Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.
W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład władz Prezydium ZK OZZ SOK wchodzą:

Kol. Wojciech Zieliński - Przewodniczący ZK OZZ SOK
Kol. Michał Karkowski - Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK
Kol. Mariusz Miazga - Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK
Kol. Małgorzata Nakielska - Członek Prezydium ZK OZZ SOK
Kol. Arkadiusz Starzyk - Członek Prezydium ZK OZZ SOK
Kol. Piotr Frąckiewicz - Członek Prezydium ZK OZZ SOK

Z pozdrowieniami dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei a szczególnie członków OZZ SOK
Przewodniczący ZK OZZ SOK
Wojciech Zieliński


KOMUNIKAT z dnia 18.10.2019 r.

Spotkanie w PKP S.A.


W dniu 16.10.2019 r. odbyło się spotkanie Ponadzakładowych Organizacji Związkowych w sprawie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.
Gospodarzem spotkania był Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński.
Na spotkaniu poruszane były kwestie zmian do PUZP m.in w temacie: nabycia ulg przejazdowych dla pracowników przechodzących na świadczenia emerytalne, świadczenia "święta kolejarza", odznaki i odznaczenia kolejowe jak i inne tematy. Brak porozumienia spowodował dalsze procedowanie zmian w późniejszym terminie.
Przedstawicielem OZZ SOK był kolega Wojciech Zieliński.


KOMUNIKAT z dnia 15.10.2019 r.

OZZ SOK zaproszony jako członek Zespołu ds. bezpieczeństwa.

W związku z z zaproszeniem od Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury, w dniu 17.10.2019 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu do spraw bezpieczeństwa.

Na powyższe spotkanie oddelegowani zostali przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.
Na posiedzeniu omawiane będą m.in tematy związane ściśle z naszą formacją.KOMUNIKAT z dnia 10.10.2019 r.

Spotkanie w PKP S.A.


W dniu 16.10.2019 r. odbędzie się spotkanie Ponadzakładowych Organizacji Związkowych w sprawie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.
W powyższym spotkaniu weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK.
KOMUNIKAT z dnia 06.10.2019 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


22 października 2019 roku w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.
W powyższej Komisji weźmie udział przedstawiciel OZZ SOK.
KOMUNIKAT z dnia 30.09.2019 r.

Spotkanie w PKP PLK


W dniu 30.09.2019 r. odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w PKP PLK S.A. z Pracodawcą na temat wdrożenia i ewentualnego podpisania aneksu do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Aneks wprowadzający zmiany w ZUZP nie został podpisany, czyli nie wejdzie w życie od 01.01.2020 r. tak jak oczekiwał pracodawca.
Głównym powodem nie podpisania była kwestia włączenia stażu pracy w podstawę wynagrodzenia, nie zakończyły się również dalsze rozmowy w innych zagadnieniach.
Następne spotkanie zaplanowano w dniu 24.10.2019 r.
Przedstawicielem OZZ SOK był kolega Mariusz Miazga.
KOMUNIKAT z dnia 25.09.2019 r.

Spotkanie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie


W dniu 25 września 2019 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w SOK z Państwowym Inspektorem Pracy.
Podczas spotkania poruszane były sprawy pracownicze nurtujące środowisko funkcjonariuszy SOK.
Przedstawicielem OZZ SOK był kolega Michał Karkowski.


KOMUNIKAT z dnia 17.09.2019 r.

Kolejowe Medycyny Pracy


Szanowne Koleżanki i Koledzy pragnę poinformować, że w zakresie korzystania z Kolejowej przychodni Medycyny Pracy przez naszych funkcjonariuszy i pracowników Przewodniczący OZZ SOK nie podpisywał żadnych zmian na finalnym dokumencie dotyczących doregulowania w powyższej sprawie.
Jak można przeczytać w poprzednich informacjach, istniały jedynie sugestie i propozycje na dokumentach pomiędzy KG SOK a OZZ SOK, Solidarność SOK, Federacja SOK.
W związku z tym jest całkowitą nieprawdą rozgłaszanie przez Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy SOK, iż zmiany podpisały powyższe związki zawodowe. Takiego dokumentu po prostu nie ma !!

Pomówienie ze strony NSZZ Funkcjonariuszy SOK jest jak przypuszczam nerwowym posunięciem ze strony Przewodniczącego w związku z masowymi migracjami członków NSZZ Funkcjonariuszy SOK do innych ZZ, ale w tym celu w dniu 14 września 2019 r. uczestniczyłem w Uroczystościach Podwyższenia Krzyża Świętego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (Przewodniczącego NSZZ SOK nie było na uroczystościach) i modliłem się na drodze krzyżowej za Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy SOK aby została Mu wybaczona ta „niegodziwość”.


KOMUNIKAT z dnia 16.09.2019 r.


W sobotę - 14 września 2019 roku - w święto Podwyższenia Krzyża Świętego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach włączyło się w akcję modlitewną Polska pod Krzyżem. Do łagiewnickiego wieczernika przybyło modlić się za Kościół i Polskę kilka tysięcy osób.
W akcję włączyli się polscy kolejarze, którzy w tym dniu przeżywali swoją doroczną pielgrzymkę.
Ze strony rządowej udział wziął Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk a także większość Prezesów Spółek PKP m.in Prezes PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel. Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei reprezentował Przewodniczący Wojciech Zieliński.

Zebrnaie Zebrnaie ZebrnaieKOMUNIKAT z dnia 23.08.2019 r.


Informujemy, iż zostało osiągnięte rozwiązanie dotyczące realizacji badań profilaktycznych w Przychodniach oraz Punktach Badań Profilaktycznych zlokalizowanych poza obszarem administracyjnym poszczególnych Komend Regionalnych SOK.
KOMUNIKAT z dnia 23.08.2019 r.

Kolejowe Medycyny Pracy cd.

KOMUNIKAT z dnia 22.08.2019 r.

Kolejowe Medycyny Pracy- ODPOWIEDŹ Z KG SOK

KOMUNIKAT z dnia 21.08.2019 r.

Kolejowe Medycyny Pracy


KOMUNIKAT z dnia 15.08.2019 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


27 sierpnia 2019 roku w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Następne posiedzenie Komisji Socjalnej w październiku b.r..
KOMUNIKAT z dnia 25.07.2019 r.


Po raz kolejny OZZ SOK zaproszony jako członek Zespołu Trójstronnego ds. bezpieczeństwa.

W związku z ustaleniami poczynionymi przez Współprzewodniczących Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa odbędzie się posiedzenie w dniu 10 września 2019 r. Zespołu do spraw bezpieczeństwa w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.

Na powyższe spotkanie zostanie oddelegowany przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.KOMUNIKAT z dnia 08.07.2019 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


25 lipca 2019 roku w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.
KOMUNIKAT z dnia 26.06.2019 r.

Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Zawiązków Zawodowych

W dniu 25.06.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych w Warszawie w którym uczestniczyli m.in. wyznaczeni Delegaci Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.
Dokonano w głosowaniach wyboru nowych władz KKZZ tj.


Przewodniczący - Leszek Miętek, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych

Wiceprzewodniczący- Jerzy Rokicki- Kielar, Związek Zawodowy Kolejarzy w Przemyślu

Wiceprzewodniczący- Piotr Dubrownik, Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP

Sekretarz- Wojciech Zieliński , Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei


Zebrnaie Zebrnaie Zebrnaie Zebrnaie
KOMUNIKAT z dnia 17.06.2019 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej


25 czerwca 2019 roku w Komendzie Głównej SOK odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.
KOMUNIKAT z dnia 31.05.2019 r.

Spotkanie w KG SOK w sprawie podwyżki wynagrodzeń

30 maja 2019 r. ustalono zasady podwyżki wynagrodzenia tj.


- 150 zł średnio dla każdego pracownika tzw. minimum.

- dodatkowo kwota 130 zł zostały przekazane do dyspozycji KG SOK w celu dodania pracownikom na poszczególnych stanowiskach w celu wyrównania tzw. kominów pomiędzy Komendami Regionalnymi tak aby wszystkie stanowiska we wszystkich Komendach zbyt dużo się nie różniły.

- 100 zł zostało przekazane do podziału dla Komendantów Regionalnych.
KOMUNIKAT z dnia 25.05.2019 r.

Zmarł Przewodniczący OPZZ - Jan Guz

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jana Guza.
Pogrzeb przewidywany jest w Białej Podlaskiej w środę 29 maja br.

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…” Ks. J. Twardowski
KOMUNIKAT z dnia 24.05.2019 r.

Spotkanie w PKP S.A. w sprawie ponadzakładowego układu zbiorowego

24 maja 2019 roku w siedzibie PKP S.A. odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi w sprawie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych. Spotkanie prowadził Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński. Ze strony OZZ SOK uczestniczył kolega Mariusz Miazga.
Został przyjęty tzw. bazowy projekt PUZP.
W drugiej połowie czerwca odbędzie się kolejne spotkanie z ZPK i dalsze prace.
KOMUNIKAT z dnia 20.05.2019 r.

Protokół ustaleń Prezesa Zarządu Spółki z Organizacjami Związkowymi działającymi w PKP PLK S.A. w sprawie wdrożenia w 2019r. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
KOMUNIKAT z dnia 16.05.2019 r.

Porozumienie osiągnięte !


16 maja 2019 roku w Centrali PKP PLK S.A. odbyło się spotkanie związków zawodowych z Przedstawicielami PKP PLK S.A. w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzenia. Ze strony Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei uczestniczył Przewodniczący Wojciech Zieliński.

Osiągnięto porozumienie podwyżki w kwocie 600 zł brutto w tym 380 zł średnio w wynagrodzeniu zasadniczym na każdego pracownika.
Ponadto kwota minimalna podwyżki dla pracownika to 150 zł.

Wdrożenie podwyżki nastąpi od dnia 01 lipca 2019 r.

Pobierz plik PDF
KOMUNIKAT z dnia 15.05.2019 r.

Posiedzenie Komisji Socjalnej.


20 maja 2019 roku w Komendzie Głównej SOK odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.

KOMUNIKAT

OZZ SOK zaproszony na spotkanie w PKP S.A.

24 maja 2019 roku w siedzibie PKP S.A. odbędzie się spotkanie ze związkami zawodowymi- tematem spotkania będzie ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.
KOMUNIKAT

OZZ SOK zaproszony na spotkanie w PKP PLK S.A.

16 maja 2019 roku w PKP PLK S.A. odbędzie się spotkanie ze związkami zawodowymi.
KOMUNIKAT


09 maja 2019 r. przed gmachem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 1/3/5 miała miejsce pikieta zorganizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Przybywających na miejsce protestujących przywitała wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która o godzinie 12:00 otworzyła zgromadzenie. Pikietę rozpoczął wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.
W swoim wystąpieniu przypomniał, że zebraliśmy się przed Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, aby po raz kolejny upomnieć się o postulaty pracowników zrzeszonych w OPZZ.

„Domagamy się wprowadzenia prawa do emerytury uzależnionego od stażu pracy oraz usunięcia absurdów prawnych, stanowiących, że emerytura pomostowa należy się pracownikom, którzy podjęli pracę przed 1999 r., a tym co zaczęli pracę później już się nie należy!” – mówił wiceprzewodniczący.
Kolejnym ważnym postulatem był projekt, który zakłada, że kobiety mogłyby przejść na emeryturę po 35 latach pracy, mężczyźni po 40 latach.

Na pikiecie obecny był oczywiście Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei.
Dziękuję kolegom, którzy przybyli na pikietę.Po raz kolejny OZZ SOK zaproszony jako członek Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.

06 maja 2019 r. w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie miało miejsce posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw Kolejnictwa.
Posiedzeniu przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury p. Andrzej Bittel.
Ze strony związkowej jako członek Zespołu Trójstronnego uczestniczył kolega Arkadiusz Starzyk przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.
Tematami posiedzenia były:


1. Omówienie IV pakietu kolejowego czyli dostosowanie ustawy o transporcie do przepisów unijnych w kwestii udostępnienia infrastruktury innym przewoźnikom spoza polski- będą powołane zespoły tematyczne.
2. Doprecyzowanie przepisów czasu pracy maszynistów.
3. Omawiana była kwestia Funduszu Własności Pracowniczej- wznowienie prac zespołu do spraw majątkowych.
4. Ponownie podejmowano temat przeniesienia Komisji ds. badania wypadków kolejowych do MSWiA.

Na posiedzeniu poruszono kwestię przyszłości Straży Ochrony Kolei, gdzie wyjaśniono iż obecnie Przewodniczący Piotr Duda jest po rozmowach z Prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim w powyższym temacie oraz zapewniono, że obecnie pracują nad tymi tematami powołane zespoły w Kancelarii Premiera.

Pobierz plik PDFKOMUNIKAT


OPZZ rusza do walki o emeryturę stażową i nie wygaszanie emerytur pomostowych.

Na 9 maja 2019 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zapowiedziało pikietę w sprawie wprowadzenia emerytury stażowej. Przygotowany przez nich projekt zakłada, że kobiety mogłyby przejść na emeryturę po 35 latach pracy, mężczyźni po 40 latach oraz nie wygaszanie emerytur pomostowych co istotne jest dla pracowników zatrudnionych po 1999 roku.


Pikieta organizowana jest przed gmachem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 1/3/5, w dniu 9 maja 2019 r. o godzinie 12:00. Oczywiście spodziewamy się obecności naszych koleżanek i kolegów na pikiecie.


KOMUNIKAT

25 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa w sprawie bezpieczeństwa w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie .
Organizatorem spotkania był podsekretarz stanu Pan Andrzej Bittel. Ze szczebla ministerialnego obecny był Pan Maciej Sowiński dyrektor Departamentu ds. Kolejnictwa.
Strona związkowa reprezentowana była przez największe centrale związkowe reprezentujące PKP S.A. wśród zaproszonych członków obecny był Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei Wojciech Zieliński oraz Wiesław Łasiński. Głównymi tematami spotkania było:


1. Omówienie prac legislacyjnych pracy maszynistów kolejowych.
2. Przebieg prac dotyczących zmiany przekazania kompetencji komisji badania wypadków kolejowych od Ministra Infrastruktury do MSWiA lub Ministerstwa Sprawiedliwości.
3. Poruszona została kwestia wprowadzenia PKP S.A. jako holding.
4. Przedłożona została sprawa badania pracowników kolejowych przez Straż Ochrony Kolei na okoliczność środków odurzających.
5. Ustalono, że zostaną podjęte działania zmierzające do zmiany kwalifikacji czynu zabronionego jakim jest wykonywanie graffiti na obszarze kolejowym.KOMUNIKAT

Posiedzenie Komisji Socjalnej.

25 kwietnia 2019 roku w KG SOK odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.OZZ SOK jest zrzeszony w strukturach OPZZ


Spotkanie z Prezesem PKP PLK S.A. w sprawie negocjacji podwyżki wynagrodzenia.

Komunikat

10 kwietnia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie Związków Zawodowych z Prezesem PKP PLK S.A. Nasz związek reprezentowany był przez Przewodniczącego Wojciecha Zielińskiego. Stanowisko zostało przedstawione stronie pracodawcy, które zamieszczamy poniżej:Spotkanie z Prezesem PKP PLK S.A w sprawach m.in. płacowych.

Komunikat

27 marca 2019 roku odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Prezesem PKP PLK S.A. Nasz związek reprezentowany był przez Wiceprzewodniczącego Mariusza Miazgę.
Najważniejsze tematy spisane zostały w notatce, którą zamieszczamy poniżej:


Posiedzenie Zespołu Trójstronnego

Dnia 25.02.2019 roku w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie odbyło się Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa.
W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący OZZ SOK kolega Zieliński Wojciech - członek Zespołu Trójstronnego.
Głównymi omawianymi tematami posiedzenia były : czas pracy maszynistów , bezpieczeństwo w ruchu kolejowym.
Gospodarz posiedzenia podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury p. Andrzej Bittel odniósł się również w kwestii pytania
o przyszłość Straży ochronny Kolei i odpowiedział , że jest wielkim sympatykiem naszej formacji i wspiera nasze dążenia do zmiany statusu prawnego.


Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowego OZZ SOK w Rewie.

W dniach 21 - 22.02.2019 roku w miejscowości Rewa odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Krajowego OZZ SOK.
Kolega Przewodniczący Wojciech Zieliński złożył sprawozdanie z działalności związku za okres od listopada ubiegłego roku do dnia 21.02.2019.
Uzyskano absolutorium za rok 2018 z działalności budżetowej, jak również został przegłosowany preliminarz wydatków na rok 2019.
Wśród poruszanych tematów znalazły się:
- posiłki w formie słoików,
- obuwie "letnie" i taktyczne,
- przydzielenie na stan indywidualnie latarek, co zwiększy dbałość o powierzone mienie,
- dalsze poszukiwanie możliwości ubezpieczenia od zagubienia sprzętu i odpowiedzialności cywilnej.


Posiedzenie branży TRANSPORT w OPZZ

Komunikat

4 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie branży OPZZ Transport, które poprowadził jej Przewodniczący Leszek Miętek. W spotkaniu wziął również udział Przewodniczący OPZZ Jan Guz.
Po przyjęciu porządku obrad najważniejszym tematem była sprawa sektora lotniczego ze szczególnym uwzględnieniem sporu zbiorowego w PLL LOT i w PPL oraz sytuacji innych sektorów branży.
Omówiono również bieżące zadania oraz działania OPZZ.
W posiedzeniu brali udział Przewodniczący ZK OZZ SOK Wojciech Zieliński oraz Wiceprzewodniczący Mariusz Miazga.


Spotkanie Komendanta Głównego SOK z Przewodniczącym OZZ SOK

Komunikat

W dniu 09.01.2019 roku w siedzibie Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Warszawie odbyło się spotkanie Komendanta Głównego SOK
p. dr inż. Józefa Hałyka z Przewodniczącym OZZ SOK kol. Wojciechem Zielińskim.
Spotkanie miało kurtuazyjny charakter, w celu nawiązania relacji pomiędzy stronami.


Informacja


Spotkanie opłatkowe w PKP PLK S.A.


24.11.2018 Nadzwyczajny Zjazd Delegatów OZZ SOK

Komunikat

W dniach 21 - 23.11.2018 roku w Zakopanem odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Straży Ochrony Kolei.
W wyniku przeprowadzonych wyborów w skład władz Prezydium ZK OZZ SOK wchodzą:
Kol. Wojciech Zieliński - Przewodniczący ZK OZZ SOK
Kol. Michał Karkowski - Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK
Kol. Mariusz Miazga - Wiceprzewodniczący ZK OZZ SOK
Kol. Małgorzata Nakielska - Członek Prezydium ZK OZZ SOK
Kol. Arkadiusz Starzyk - Członek Prezydium ZK OZZ SOK


05.10.2018 Pikieta w sprawie wznowienia prac nad ustawą o STRAŻY KOLEJOWEJ

Komunikat

W nawiązaniu do informacji otrzymanej od Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Straży Ochrony Kolei informujemy,
że w dniu 16 października 2018 roku o godzinie 12:00 przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
od strony ulicy Batorego odbędzie się Pikieta w sprawie wznowienia prac nad projektem ustawy o Straży Ochrony Kolei,
który przekazany został do konsultacji społecznych 21 kwietnia 2016 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W związku z powyższym prosimy o udział w pikiecie członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego SOK
oraz wszystkich zainteresowanych przekształceniem Straży Ochrony Kolei w państwową formację specjalistyczną, odpowiedzialną za bezpieczeństwo na terenach kolejowych.


11.09.2018 Jedziemy do WARSZAWY

Koleżanki i Koledzy, OZZ SOK zaprasza na manifestację w Warszawie. Jedziemy w sobotę 22.09.2018.


29.05.2018 Zbliżają się uroczystości rocznicowe 100 lecia istnienia Straży Ochrony Kolei

Ogólnopolski Związek Zawodowy SOK proponuje organizowanie uroczystości w systemie ogólnopolskim, regionalnym,
a także w jednostkach wykonawczych - Posterunkach SOK, by nie pominąć żadnego z funkcjonariuszy i pracowników naszej formacji.


29.05.2018 Co dalej z projektem ustawy o Straży Kolejowej ?

Koleżanki i Koledzy
Na stronie sejmowej ukazała się odpowiedź na interpelację Posła na Sejm RP Pana Adama Andruszkiewicza.

SEJM - kliknij by przeczytać


27.04.2018 Co dalej z projektem ustawy o Straży Kolejowej ?

Koleżanki i Koledzy
Na stronie OCHRONA24.info w dniu dzisiejszym ukazał się artykuł mówiący o pracach związanych z naszą przyszłością.

Artykuł na Ochrona24.info - kliknij by obejrzeć16.03.2018 Spotkanie Związków Zawodowych działających w Straży Ochrony Kolei z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Joachimem Brudzińskim.

Koleżanki i Koledzy
Ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei w dniu wczorajszym uczestniczył w spotkaniu
przedstawicieli Związków Zawodowych działających w Straży Ochrony Kolei z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Joachimem Brudzińskim.
Celem spotkania było omówienie przyszłości Straży Ochrony Kolei, oraz między innymi bieżącej współpracy ministerstwa ze związkami.

Pismo do MSWiA z dnia 07.02.2018 - kliknij by przeczytać lub pobrać

Pismo do MSWiA z dnia 15.03.2018 - kliknij by przeczytać lub pobrać

Oficjalna informacja MSWiA - kliknij by obejrzeć


23.02.2018 Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk udzielił wywiadu w PR24.

Wywiad - kliknij by obejrzeć i posłuchać
Bezpieczny przejazd